Resursbank

Här samlar vi material, filmer med mera som berättar mer om alkohol som utvecklingshinder och om det arbete vi gör i världen tillsammans med våra partnerorganisationer. Materialet är fritt att ladda ner och använda, glöm dock inte att ange källan.

Rapporter

Svenska biståndsaktörers policybeskrivningar om alkohol 

Faktablad (PDF)

Faktablad – Alkohol och våld

Faktablad – Skador på andra

Faktablad – Alkohol och Agenda 2030

Faktablad – Alkohol och barns rättigheter

Faktablad – Alkohol och icke-smittsamma sjukdomar

 

Alkohol som utvecklingshinder

Alcohol and Development – A manual for civil society organisations

Världens Baksmälla (3:e upplagan)

 

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

En kort, animerad film som förklarar hur alkohol påverkar utvecklingen i världen och vad man kan göra åt det. Kolla nedan eller klicka här för att se den på Youtube. Sprid den gärna i sociala medier!

 

Förebyggande arbete i praktiken

Community based approach, IDYDC i Tanzania

IDYDC i södra Tanzania arbetar nära de berörda lokalsamhällena för att förebygga problem på grund av alkohol. Arbetet har visat tydliga resultat: Fler barn kommer till skolan, skolresultaten är bättre och våldet i hemmen har minskat:

 

Arbete med gatubarn i Kenya

Blue Cross i Kenya arbetar med gatubarn. En mycket stor del av de gatubarn organisationen kommer i kontakt med uppger att de hamnat på gatan helt eller delvis på grund av att alkoholproblem i familjen. Nu arbetar man för att återförena barnen med sina föräldrar:

 

Adoptionscentrum om varför de jobbar med alkoholförebyggande arbete

UlrikaObergI Vitryssland lever fler än 25000 barn på olika institutioner. Adoptionscentrum arbetar för att förebygga att barn separeras från familjen – och har insett att de då ibland måste integrera alkoholförebyggande komponenter i sina program. Läs en intervju med Ulrika Öberg från Adoptionscentrum här.