SAFER: Ett steg på vägen mot bättre alkoholpolitik i Uganda

Publicerat 2021-11-29

Förra veckan genomfördes världens första SAFER-genomgång i Uganda, och IOGT-NTO-rörelsen och våra partnerorganisationer spelade en central roll. Förhoppningen är att genomlysningen ska leda till en mer effektiv och skyddande alkoholpolitik i Uganda – ett land där alkoholindustrins produkter och metoder leder till stora skador på både människor och samhälle.

SAFER är ett program som utvecklats av WHO tillsammans med andra FN-organ för att hjälpa länder att utveckla och implementera effektiv, evidensbaserad och skyddande alkoholpolitik. Liknande insatser har funnits länge när det gäller tobak, medan SAFER lanserades först 2018. Finansieringen av programmet är fortsatt ett problem, men sedan Norge beslutat att gå in med pengar finns i alla fall en grund att stå på.

Länder kan önska att få en genomlysning av landets alkoholpolitik, av den nuvarande situationen och förslag på förbättringar. När världens första ”SAFER mission” gick till Uganda förra veckan deltog experter från WHO och andra FN-organ i möten med nationella regeringsministerier, lokala FN-organisationer och civilsamhället.

Movendi International (den globala paraplyorganisation som IOGT-NTO-rörelsen är ansluten till) är officiell partner i SAFER-programmet, och ordnade så att Brenda Mkwesha, chef för IOGT-NTO-rörelsens regionkontor i Östafrika, fick en plats i den besökande expertgruppen.

Brenda Mkwesha

– Det här är starten på en viktig process som våra partnerorganisationer i Uganda verkligen kan använda för att påverka för en bättre alkoholpolitik här, säger hon. De har gjort ett bra och viktigt jobb i veckan. I onsdags deltog de i ett möte med expertgruppen och har också kunnat framföra viktig information till det utskott i parlamentet som hanterar alkoholpolitiska frågor.

Expertgruppens slutsatser är inte klara ännu, men enligt Brenda Mkwesha kommer man att rekommendera utveckling inom alla fem policyområden som ingår i SAFER:

 • Begränsad tillgänglighet av alkohol genom åldersgränser, öppettider, antal försäljningsställen etc.
 • Begränsad eller förbjuden marknadsföring av alkohol
 • Höjda priser genom punktskatter
 • Insatser i trafiken genom sänkt gräns för rattfylleri och effektivare kontroller
 • Större tillgänglighet till så kallade ”brief interventions” och stöd till de som behöver hjälp

– Sen återstår det att se vad som blir verklighet, säger Brenda Mkwesha. Det finns ett tydligt engagemang från hälsoministeriet, men när vi pratar med de delar av regeringen som sysslar med handel och finanser är inte intresset lika stort. Här kommer det att krävas en hel del arbete från våra partnerorganisationer.

IOGT-NTO-rörelsen stöder flera civilsamhällesorganisationer i Uganda, bland andra Uganda Alcohol Policy Alliance, som arbetar för en effektiv, evidensbaserad alkoholpolitik i landet – något som idag saknas till stor del.
I Uganda finns exempelvis ingen bindande lagstiftning kring marknadsföring av alkohol. Kampala är kanske den stad jag besökt som har mest alkoholreklam, och den är ofta gränslös. Undersökningar visar också att det är mycket vanligt med alkoholreklam i närheten av skolor, trots att det inte är tillåtet enligt de ”standards” som är antagna.

SAFER-gruppen

Det finns vissa regler kring tillverkning och försäljning av alkohol, men tillämpningen är dålig, och konsekvenserna för den som bryter mot dem i princip obefintliga. En ny policy har varit på gång sedan 2016, men har ännu inte lanserats, än mindre implementerats – troligen på grund av hårt motstånd från de stora internationella alkoholföretag som agerar i landet.

Fakta / Alkohol i Uganda

 • Bland de som dricker alkohol i Uganda är konsumtionen hög, särskilt bland män där den ligger på 32,7 liter ren alkohol per år enligt de senaste siffrorna. Motsvarande siffra i Sverige är ungefär hälften.) Berusningsdrickande är vanligt.
 • Även bland gravida kvinnor är alkoholkonsumtion vanligt. En undersökning från 2006 visar att omkring en fjärdedel av kvinnorna använt alkohol även efter att de blivit medvetna om graviditeten.
 • Alkohol är en av de stora riskfaktorerna bakom icke-smittsamma sjukdomar. Enligt WHO Progress Monitor 2020 ligger den här typen av sjukdomar redan bakom en tredjedel av alla dödsfall i Uganda.
 • Uganda har bland de högsta dödstalen i trafiken i världen, något som bland annat beror på utbredd trafikonykterhet.
 • Studier från Uganda visar tydliga associationer mellan alkohol och våld och alkohol och hiv.
 • IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med bland andra Uganda Alcohol Policy Alliance, ett nätverk av organisationer som vill påverka för en mer effektiv alkoholpolitik i landet.

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen