Tre frågor till Maik Dünnbier, IOGT-NTO-rörelsens representant i delegationen till HLPF

Publicerat 2021-07-01

Mitt i sommaren äger årets högnivåmöte om Agenda 2030 rum. IOGT-NTO-rörelsen har fått en plats i den officiella svenska delegationen. 

Varje år arrangeras High Level Political Forum (HLPF), ett högnivåmöte inom FN för att hantera arbetet med Agenda 2030. Årets möte sker förstås digitalt. Mellan den 6 och 15 juli träffas medlemsländerna för att diskutera hur arbetet går och hur man ska göra för att nå målen till år 2030.

I år finns IOGT-NTO-rörelsen representerade i den officiella svenska delegationen genom Maik Dünnbier, som annars arbetar med policyfrågor på Movendi International. Vi har ställt några frågor till honom:

Hej Maik, du kommer att representera IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen i den svenska regeringens delegation till FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 med början nästa vecka. Hur känns det?

– Det känns hedrande och roligt, lite utmanande och väldigt spännande att få representera IOGT-NTO i den svenska delegationen till HLPF. I år presenterar Sverige sin andra rapport till FN om hur genomförandet av Agenda 2030 går i Sverige. Det är alltså ett viktigt möte för den svenska regeringen. De pratar mycket om att delegationen är “Team Sweden”, det svenska landslaget i hållbar utveckling.

– Och det är roligt att ingå i ett lagarbete och samverka med många andra kring HLPF. I år är det en stor delegation där representanter från regeringen, från näringslivet, som t ex Spotify, från kommuner och städer, samt från det civila samhälle ingår. Detta är så klart en spännande blandning där vi kan lära oss mycket och det är en rolig utmaning att hitta sätt att bidra med vår kunskap.

Maik Dünnbier (th) i FN-byggnaden tillsammans med Björn Sævar Einarsson från IOGT Island.

 

Vad kommer att hända på mötet? Vilken roll kommer du att ha?

– Detta HLPF är väldigt viktigt. Vi, hela världen och Sverige, befinner oss ju i den så kallade decade of action för hållbar utveckling. 2030 är inte långt bort och mycket mer krävs för att vi ska uppnå de 17 hållbarhetsmålen. Samtidig befinner vi oss i en global pandemi som redan har förstört många av de framsteg som vi ändå har sett i arbetet mot de globala målen. HLPF är därför viktigt för att skapa ny momentum för hållbar utveckling och kraftfulla politiska åtgärder.

– Eftersom Sverige kommer presentera sitt andra så kallade VNR – voluntary national review – kommer också det vara ett fokus med flera events med svenska deltagande för att lyfta vad Sverige redan gör bra. Från IOGT-NTO rörelsens perspektiv är detta HLPF särskilt viktig eftersom mål 3, som handlar om god hälsa för alla och där minskning av alkoholkonsumtionen ingår , är ett av de globala målen som är i speciell fokus i år. Det är viktig att bevaka diskussionerna och bidra med vår kunskap och expertis om hur vi kan använda alkoholpolitiska lösningar att främja hållbar utveckling.

– Min roll i delegationen kommer handlar om att delta på olika events och rapportera tillbaka till delegationen. Det är ett bra sätt för alla i delegationen att ta del av och lära sig om vad som händer på HLPF och vad som är viktig för Sverige att ta med hem. Vi kommer också ha dagliga morgonmöten för att stämma av, och för att få de senaste uppdateringarna och rapportera om intressanta diskussioner. Jag kommer också att vara aktiv i sociala medier för att göra HLPF, Sveriges rapport och vår kunskap om alkohol som utvecklingshinder mer tillgänglig.

Vilken betydelse har det att IOGT-NTO-rörelsen är representerad i det här sammanhanget?

– IOGT-NTO-rörelsen har gjort ett viktigt jobb för att SDG 3 ser ut som det gör idag och att alkohol som utvecklingshinder faktisk är inkluderad i Agenda 2030. Det glöms bort lite tyvärr. Sedan Agenda 2030 skapades 2015 har IOGT-NTO alltid varit representerad på HLPF vid FN i New York, genom Movendi International, där t ex Mona Örjes och Lucas Nilsson var med. Därför tycker jag att det är ett fint erkännande av vår kunskap, trovärdighet och ledarskap i dessa frågor att IOGT-NTO får ingår i Team Sweden i år. Det är väldigt få svenska organisationer som har gjort den satsning på att jobba med hållbar utveckling på detta sätt, globalt, regionalt och nationellt.

– Rent praktiskt är vi del av Forum och fick en av tre platser som de har i den svenska delegationen. Vi har jobbat nära med Forum i olika frågor när det gäller Agenda 2030 i Sverige. Jag tycker att det är ett vinnande koncept att vi jobbar med frågan på olika plan och nivåer; det gör oss rätt unika och det är fint att det arbete som IOGT-NTO har gjort senaste åren får denna fina uppskattning.

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen