Alkohol hindrar utveckling

Vi arbetar för att skydda människors rättigheter och hälsa

genom förebyggande arbete och påverkan.

Läs mer om vårt arbete

Nyheter

Discover about our partners globally and their valuable contributions.

Kampanjer

Så påverkar alkohol möjligheterna att förverkliga Agenda 2030

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO Movement arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer

Alkohol är den en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och tidig död i världen

Ja, jag vill läsa mer