Startsida - IOGT-NTO-Rörelsen-rörelsen är Sveriges största nykterhetsrörelse

Nu är Vit jul-kampanjen igång!

Ta ställning du också och skippa alkoholen i jul.

Var en trygg vuxen för barn i din närhet.

Läs mer om Vit jul

Allt börjar med en trygg vuxen

Varje vecka, året runt, erbjuder IOGT-NTO-rörelsen tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga drogfria miljöer.

 

Alkohol är den tredje främsta riskfaktorn för sjukdom och tidig död i världen

Ja, jag vill läsa mer

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer