Startsida - IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsrörelse

Sveriges största

nykterhetsrörelse

Läs om vårt arbete

Varje vecka, året runt, erbjuder vi tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga drogfria miljöer.

Vi samarbetar även med lokala organisationer i Afrika, Asien och Europa för att öka kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser och bidra till lagstiftning som skyddar folkhälsan och minskar konsumtionen.

Alkohol är den tredje främsta riskfaktorn för sjukdom och tidig död i världen

Ja, jag vill läsa mer

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer