Startsida - IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsrörelse

Skriv under för alla barns rätt till hjälp och stöd

I Sverige lever minst 100 000 barn i familjer med missbruk. Endast 2,5 procent av dessa får det stöd och den hjälp de behöver. 2,5 procent duger inte!

Gör som 2350 andra och påverka våra politiker.
Skriv upp mig

Vi erbjuder spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna.

 

Ja, jag vill sponsra ett barn

Sponsra ett barn i sommar

För 270 kr ger du ett barn en oförglömlig dag på ett av våra sommarläger. Du får sommarens finaste och viktigaste gåvobevis som tack.

läs mer

Bli månadsgivare

Om du väljer att stötta oss varje månad kan vi planera långsiktigt och skapa massor av viktig och rolig verksamhet i Sverige och runt om i världen.

läs mer

Köp gåvobevis eller minnesblad

Våra fina gåvobevis och minnesblad levereras som tryckta kort hem till din eller din väns brevlåda.

läs mer

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer

Alkohol är den tredje främsta riskfaktorn för sjukdom och tidig död i världen

 

Ja, jag vill läsa mer