Startsida - IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsrörelse

Sponsra ett barn i sommar!

Ge ett barn en dag på ett av våra härliga sommarläger.

Ja, jag vill sponsra ett barn

Våra sommarläger är verkligen sommarens höjdpunkt för tusentals barn – men extra viktiga för de som har det tufft hemma.

Under semesterperioden ökar alkoholkonsumtionen i Sverige och för barn som lever i familjer där konsumtionen redan är hög blir det extra jobbigt.

Alkohol är den tredje främsta riskfaktorn för sjukdom och tidig död i världen

Ja, jag vill läsa mer

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer