Alkohol hindrar utveckling

Vi arbetar för att skydda människors rättigheter och hälsa

genom förebyggande arbete och påverkan.

Läs mer om vårt arbete

Tillsammans för Världens Barn!

Nu kraftsamlar vi igen för att samla pengar till alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet.
I år så fördubblas de pengar du samlar in av Akelius Foundation!

Visst är du med?

Läs mer

 

Aktuellt

Så påverkar alkohol möjligheterna att förverkliga Agenda 2030

Vad är alkohol som utvecklingshinder?

IOGT-NTO Movement arbetar med projekt i framförallt Östafrika och Sydostasien, mot fattigdom, för bättre hälsa och för kvinnors och barns rättigheter. En av våra viktigaste metoder i är att arbeta alkoholförebyggande – för att alkohol på olika sätt kan hindra utveckling på alla dessa områden.

läs mer

Barns rättigheter

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

läs mer

Our partners globally

East Africa

South East Asia

 

The Balkans & Sri -Lanka

Alkohol är den en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och tidig död i världen

Ja, jag vill läsa mer