Vi stödjer demokratikampen i Myanmar

Publicerat 2021-02-23

I Myanmar pågår just nu en kamp mellan folket och landets militär. I protest mot den militärkupp som genomfördes den 1 februari har hundra tusentals människor över hela landet gått ut på gatorna för att demonstrera. Demonstranterna kräver ett stopp på våldet, att landets demokratiskt valda politiker släpps fria och att militären omedelbart backar undan. 
Militären har svarat med grovt våld från soldater och polis. Det förekommer godtyckliga gripanden och människor förs bort av civilklädd milis. Människor har i sin tur engagerat sig i medborgargarden för att skydda sig själva och sina grannarPå gatorna stannar bilister sina fordon, med huvarna öppna och påstådda fel, för att kunna agera sköldar mellan demonstranterna och militären.   

IOGT-NTO-rörelsen är djupt bekymrade över situationen i Myanmar och fördömer starkt militärkuppen. Vi har sedan 2008 samarbete med civilsamhällesorganisationer i landet och ser nu med oro på den tillbakagång av mänskliga fri och rättigheter som sker.  Den demokratiska utveckling som skett sedan 2010 riskerar att snabbt raseras. Myanmar har en lång historia av militärt styre och det var en tid som präglades av konflikter, våld, fattigdom och hundratusentals flyktingar i läger i ThailandMot bakgrund av detta är militärens maktövertagande mycket oroande. Myanmar riskerar att störtas in i kaos och till och med inbördeskrig. Folkets icke-våldsamma motstånd mot militären måste därför stödjas och uppmuntras.  

Det finns ingen tvekan om att kuppen är politiskt motiverad. Militären beskyller det vinnande partiet från valet i november förra året, för omfattande valfusk. Valet gav Aung Sun Suu Kyis parti National League for Democracy (NLD) nära 80 % av rösterna. Militärkuppen skedde samma dag som parlamentet skulle fastställa valresultatet. Aung Sun Suu Kyi och andra företrädare för partiet har fängslats och står nu åtalade för olika brott. Militärens egna parti, Union Solidarity and Development Party (USDP) fick 7% i samma val och led ett svidande nederlag. Något de inte kunde acceptera. 

Omvärldens reaktion på det som händer i Myanmar har med rätta varit skarp och högljudd. Därför kräver vi tillsammans med många andra: 

  • Ett omedelbart stop på våldet mot demonstranter och civila 
  • Ett stopp på olagliga arresteringar av politiska ledare, aktivister och journalister 
  • Att militären återinför människors möjligheter att använda internet och andra kommunikationskanaler,  
  • Att människors grundläggande fri- och rättigheter återinförs 
  • Att världen reagerar och stödjer Myanmars befolknings krav på demokrati, frihet och fred 

Demonstranterna i Myanmar ber om omvärldens stöd. Du kan hjälpa till genom att berätta om deras situation. IOGT-NTO-rörelsens stödjer demonstranternas krav på demokrati och frihet och samarbetar med organisationer i civilsamhället, som likt oss vill leva i fred. Nu behöver de oss mer än någonsin.

Jens Rosbäck

Jens Rosbäck

Chef internationella avdelningen & team