Alkohol hindrar utveckling

Många ser alkohol som något positivt, men de flesta ser också baksidorna i form av missbruk, våld och hälsoproblem. Det är kanske i de rikare delarna av världen som det är tydligast att det finns problem kopplade till alkohol – men det är också ett växande problem i många låg- och medelinkomstländer.

Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas, eller förvärras, av alkohol. Alkohol skapar ekonomiska problem, både för individer och samhällen, och är en viktig faktor att ta med när man arbetar med fattigdomsbekämpning.

Alkohol begränsar människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet. Alkohol får människor att engagera sig mindre i politik. Människor får sämre förutsättningar för utbildning, sämre hälsa och ökade sociala problem. En hög alkoholkonsumtion leder till ekonomisk sårbarhet och social utsatthet i både rika och fattiga länder. Men när marginalerna är små och de sociala skyddsnäten är svaga drabbas människor hårdare.

En lägre alkoholkonsumtion löser inte alla problem med utveckling, men många problem blir lättare att lösa.

Utvecklingsprojekt blir bättre om de arbetar mot alkoholproblem

Om det finns ett betydande alkoholbruk i en by eller ett samhälle påverkar det ekonomi, hälsa, nivåer av våld, jämställdhet och barnens situation. Ofta räcker det med att ställa frågor till invånarna i samhället för att få en första förståelse för hur stort problemet är.

Biståndsaktörer berättar om när kvinnorna i ett mikrolånsprojekt inte ville tjäna mer pengar, för att mannen söp upp dem och våldet i hemmet ökade. De berättar om jämställdhetsprojektet som inte uppnådde några resultat – förrän öppettiderna i baren begränsades. Och om hur produktiviteten på teplantagen ökade när arbetarna nyktrade till.

Oavsett land och utvecklingsnivå blir utvecklingsprojekten effektivare och mer hållbara om de uppmärksammar och arbetar mot problem relaterade till alkohol.

Fler biståndsaktörer ser att alkohol påverkar projekten

Allt fler biståndsaktörer får upp ögonen för att alkohol påverkar resultatet av insatser och projekt. I juni 2015 tog Svenska FN-förbundet ett kongressbeslut om att ta in alkoholen i sin utvecklingsagenda, och paraplyorganisationerna ForumCiv och Svenska missionsrådet har tagit in alkoholfrågan i sina omvärlds- och projektanalyser. När vi har haft workshops tillsammans med RFSL och utbyten med Föräldralösa Barn har vi sett att alkoholsituationen spelar roll nästan oavsett målgrupp och land.

I praktiken kan det till exempel innebära att alla projekt ska analysera om och hur alkohol påverkar om verksamheten uppnår sina mål, uppfyller sina rättigheter och är socialt hållbara. Med en grundläggande förståelse för hur alkohol hindrar utvecklingen kan man, genom små eller stora förändringar, få bättre resultat och hållbarhet.

Här finns vår internationella verksamhet

Våra projekt finns i Östafrika, Sydostasien, på Balkan och Sri Lanka. Här ger vi stöd till lokala organisationers viktiga arbete och hjälper dem att utvecklas. Totalt arbetar vi idag med omkring 30 organisationer i 14 länder.

läs mer

Minnesblad och gåvobevis

Stöd  vår internationella verksamhet och köp minnesblad eller gåvobevis.

läs mer