Kunskapscenter:

Alkohol och bistånd

Utveckling kan försvåras – eller gå åt fel håll – på grund av alkohol. Mycket talar för att många biståndsprojekt skulle ge bättre resultat om alkoholdimensionen fanns med i analys, planering och genomförande.

Bland biståndsorganisationer blir medvetenheten om alkohol som utvecklingshinder allt större. Allt fler inkluderar alkoholförebyggande element i sina program och ser tydliga resultat av detta.

Under 2013 antog Forum Syd en policy om alkohol som utvecklingshinder. Alla organisationer som ansöker om programstöd från Forum Syd måste besvara frågor om hur man ser att alkohol riskerar att påverka programmens resultat och hur man tänker hantera frågan.

 

Alkohol och utveckling – en manual för biståndsorganisationer (på engelska)

Omslagsbild "Alcohol and development"

Många biståndsprojekt skulle må bra av att alkoholsäkras. Den här manualen kan hjälpa er att analysera på vilka sätt alkohol påverkar resultaten av era projekt, och ge konkreta tips på hur man kan integrera alkoholförebyggande komponenter i biståndet.

Den här manualen är tänkt att ge dig det här:

  • Kunskap om hur och varför alkohol kan påverka utveckling negativt.
  • Verktyg för din organisation att analysera om och hur alkohol påverkar resultaten av era projekt: Är alkohol en skadlig eller begränsande faktor? I så fall hur?
  • Verktyg för att utveckla strategier för att minimera de negativa effekter alkohol kan ha på ert projekt eller för målgrupperna.
  • Verktyg för effektivt påverkansarbete.

Ladda ner en PDF gratis här.

 

Världens Baksmälla

Världens Baksmälla beskriver hur alkohol på olika sätt fördröjer och hindrar utvecklingen i världen. Kopplingarna är tydliga till fattigdom, folkhälsa och samhällsekonomi. Boken förklarar sambanden, men handlar om vad som kan göras för att minska problemen.

Den fjärde upplagan är omarbetad i grunden och innehåller mycket nytt – bland annat ett kapitel om alkohol och bistånd.

Ladda ner en pdf av boken gratis här, eller beställ tryckta exemplar för 50 kronor här.

 

Rapport: Policy om alkohol i biståndssektorn

Hur formulerar sig svenska biståndsaktörer om alkohol i sina policydokument? Här finns exempel på policyskrivningar och rekommendationer från IOGT-NTO-rörelsen.

Ladda ner rapporten här.

Manual: Prevention Works

Omslag Prevention WorksEn manual (på engelska) från norska Forut. Läs mer om den här.

 

Utbildningsmaterial: Training Programme on Evidence-based Alcohol Policy

Blue Cross har tillsammans med Forut publicerat en manual för utbildning om evidensbaserad alkoholpolitik ur ett utvecklingsperspektiv. Manualen baserar sig på erfarenheter från utförda utbildningar i sju afrikanska länder.

Läs mer om utbildningsmaterialet här.

 

Tillbaka till Kunskapscenter.