Ge en gåva

Betala med Plusgiro

Vill du hellre göra en plusgirobetalning?

Ange Plusgiro-nummer: 900519-0

Vill du öronmärka pengarna för vårt internationella arbete skriver du INTERNATIONELLT i meddelandet (Omärkta gåvor går till hela vår verksamhet).

 

När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen behandlas dina personuppgifter enligt gällande lagar och vår integritetspolicy