Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du vår allra viktigaste givare. Du ger en valfri summa varje månad via autogiro och vi använder pengarna där de behövs allra mest. Du kan när som helst ändra den summa du ger. Som månadsgivare är du en viktig kugge i vårat akuta och långsiktiga arbete – och det är det mest kostnadseffektiva sättet att ge, då det kräver minimalt med administration för oss. Mer pengar kommer fram, helt enkelt.

Som månadsgivare stöttar du projekt som handlar om att minska alkoholkonsumtionen i samhällen där skadorna är utbredda – och barn och kvinnor drabbas hårt. När drickandet minskar ökar tryggheten och hälsan, och det blir pengar över för att köpa mat eller skolböcker till familjen.

Det är enkelt att vara månadsgivare, ditt valfria belopp dras varje månad från ditt konto, och på så sätt gör din gåva hållbar och långsiktig nytta.

Självklart kan du när som helst ändra ditt belopp, pausa eller avsluta ditt givande. Kontakta vår Givarservice via mejl på info@iogtntororelsen.se eller på telefonnummer +4676 135 9618.

Några dagar efter att du fyllt i formuläret nedan kommer du att få ett mail för att signera din autogiroanmälan via Scrive.

Autogiroanmälan

Betalningsmottagare

Betalare

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
12 siffror
Clearingnummer + kontonummer
Gåvoperiod(Obligatoriskt)
Gåvobelopp(Obligatoriskt)

Vid övrigt, ange belopp i kronor.

 

Till beskrivning av autogiro