Kunskapscenter:

Alkohol som utvecklingshinder

Alkohol begränsar människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet.  Människor får sämre förutsättningar för utbildning, sämre hälsa och ökade sociala problem. En hög alkoholkonsumtion leder till ekonomisk sårbarhet och social utsatthet i både rika och fattiga länder. Men när marginalerna är små och de sociala skyddsnäten är svaga drabbas människor hårdare.

Sammantaget tycker vi att det är befogat att beskriva alkohol som ett hinder för utveckling i världen. Här har vi samlat filmer, faktablad och material för fördjupning och vidare arbete med frågan.

 

Kort förklaringsfilm om alkohol och utveckling:

Filmen ovan finns också med engelsk text.

 

Världens Baksmälla

Världens Baksmälla beskriver hur alkohol på olika sätt fördröjer och hindrar utvecklingen i världen. Kopplingarna är tydliga till fattigdom, folkhälsa och samhällsekonomi. Boken förklarar sambanden, men handlar om vad som kan göras för att minska problemen.

Den fjärde upplagan är omarbetad i grunden och innehåller mycket nytt – bland annat om alkohol och Agenda 2030 och en djupare granskning av alkoholindustrins agerande i låg-och medelinkomstländer. Ladda ner en pdf av boken gratis här, eller beställ tryckta exemplar för 50 kronor här.

Global Hangover (english version)

Download a copy of Global Hangover here.

Alkohol och utveckling – en manual för biståndsorganisationer (på engelska)

Omslagsbild "Alcohol and development"

Många biståndsprojekt skulle må bra av att alkoholsäkras. Den här manualen kan hjälpa er att analysera på vilka sätt alkohol påverkar resultaten av era projekt, och ge konkreta tips på hur man kan integrera alkoholförebyggande komponenter i biståndet.

Den här manualen är tänkt att ge dig det här:

  • Kunskap om hur och varför alkohol kan påverka utveckling negativt. 
  • Verktyg för din organisation att analysera om och hur alkohol påverkar resultaten av era projekt: Är alkohol en skadlig eller begränsande faktor? I så fall hur?
  • Verktyg för att utveckla strategier för att minimera de negativa effekter alkohol kan ha på ert projekt eller för målgrupperna.
  • Verktyg för effektivt påverkansarbete.

Ladda ner en PDF gratis här.

 

Världens Baksmälla (filmen)

(Filmen är gjord 2006, baserad på intervjuer i Uganda och Indien.)

 

WHO: Global status report on alcohol and health

Fler än tre miljoner människor dör årligen på grund av alkohol i världen. Bland unga vuxna är alkohol den främsta riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. WHO:s globala statusrapport sammanfattar kunskapsläget kring alkohol och global hälsa. Läs mer om den här.

 

Andra länkar och material

 

Tillbaka till Kunskapscenter.