Sydostasien och Sri Lanka – snabb utveckling ger stora utmaningar

I Sydostasien och på Sri Lanka samarbetar vi med 14 organisationer. De länder vi arbetar med i den här delen av världen är Thailand, Myanmar, Kambodja, Laos, Malaysia, Vietnam och Sri Lanka.

Våra samarbetsorganisationer får gehör

Vårt fokus i Sydostasien och på Sri Lanka är att stärka våra samarbetsorganisationer så att de kan nå ut brett med sin kunskap. Med förankring i sina respektive samhällen arbetar de för att minska skadorna från alkohol och andra droger, på lokal, regional och nationell nivå. Efter många år av hårt arbete i regionen kan vi se att våra samarbetsorganisationer nu får mer gehör och stöd från myndigheter. I flera länder har vi också lyckats påverka så att polisen och myndigheter utbildas i frågor som alkohol- och narkotikaprevention samt mäns våld mot kvinnor. Vi ser att både alkoholmissbruk och våld mot kvinnor har minskat, till exempel på Sri Lanka.

Alkoholindustrin gör motstånd

Trots våra goda resultat hotas framstegen av alkoholindustrins marknadsföring. De sponsrar sportevenemang och talangtävlingar för unga, erbjuder studiestipendier, bjuder på fester och delar ut gratis alkohol för att vinna nya konsumenter.  Alkoholindustrin motverkar aktivt folkhälsofrämjande lagar. Asiens unga exponeras för massiv alkoholreklam, och turismen i till exempel Thailand och Vietnam bidrar också till att normalisera en skadlig alkoholkultur. Vi arbetar för en ansvarstagande turism som tar hänsyn till sociala villkor och lokal kultur.

 Det anses viktigt för en man att dricka alkohol

Det är inte ovanligt att män i till exempel Kambodja spenderar över 50 procent av familjens inkomst på alkohol redan på väg hem från jobbet. I Vietnam finns talesättet ”en man utan öl är som ett segel utan vind”. Att dricka alkohol ses som en viktig del i rollen att vara man i Sydostasien, liksom i många andra världsdelar, vilket gör det svårt att få ner konsumtionen. Det räcker inte bara att minska öppettiderna i baren. Normer och idéer om maskulinitet måste påverkas för att få till en hållbar förändring.

Alkoholen gör att män får problem med hälsan

På grund av den höga alkoholkonsumtionen är det många män som får problem med hälsan. Detta påverkar också deras möjlighet att bidra till familjens försörjning. Därför får kvinnor ofta bära den dubbla bördan av att å ena sidan sköta hemmet och ansvara för barnen och å andra sidan försörja familjen. I Sydostasien har den ekonomiska utvecklingen gått snabbt. Det är lätt att få tag i både alkohol och andra droger, vilket gör att folkhälsoproblemen växer. De etniska minoriteterna och ungdomar är extra utsatta grupper.

Våra samarbetsorganisationer

Här hittar du en lista på våra samarbetsorganisationer i Syd- och Sydostasien.

läs mer