Material att fördjupa sig i

Metod- och kunskapscenter

Det finns mycket skrivet om olika utvecklingsfrågor och om bistånd. Det är också enkelt att hitta böcker, studier och annan information om hur alkohol och andra droger kan skada människors och samhällen. Kombinationen av de två områdena är dessvärre ovanligare, och det försöker vi i någon mån råda bot på här.

Här hittar du material, filmer, nedladdningsbara böcker, foldrar och länkar som kan vara användbara om du vill lära dig mer om alkohol som utvecklingshinder och om hur du och din organisation kan bidra till att förebygga problemen.

En del av materialen har vi tagit fram själva, annat kommer från andra internationella organisationer som också arbetar med frågor kring alkohol och utveckling. Vi länkar också till viktiga rapporter, böcker och dokument som kan vara viktiga som referensmaterial eller för vidare fördjupning.

Titta runt nedan. Har du frågor? Skicka ett mejl till info@iogtntomovement.se