Förebyggande arbete

Arbetet för att förebygga skador av alkohol, både hos den som dricker och hos familjen och andra i omgivningen, är centralt i allt vi gör. Det är alltid bättre att förebygga problem än att behöva behandla effekterna, både från en mänsklig och en ekonomisk ståndpunkt.

Vår syn på förebyggande arbete kan beskrivas genom den så kallade preventionstriangeln. Den har tre hörn: reglering, social mobilisering och utbildning. Alla tre delarna är viktiga och stärker varandra.

Reglering av marknader får människor att dricka mindre

Att sätta regler som gäller hela befolkningen är centralt för att hålla nere alkoholkonsumtionen och därmed skadorna. Exempel på sådana regler är att

  • höja priserna på alkohol genom punktskatter
  • begränsa tillgängligheten genom åldersgränser eller öppettider
  • begränsa hur man får marknadsföra alkohol.

Idag saknar många låg- och medelinkomstländer helt den här typen av regler, vilket lämnar fältet fritt för den globala alkoholindustrin. Vi i IOGT-NTO-rörelsen och våra partnerorganisationer arbetar aktivt för att fler länder ska införa en effektiv och evidensbaserad policy på alkoholområdet.

Social mobilisering ger människor gemensam kraft

Att samla och organisera människor kring en viss fråga kan skapa oanad kraft. Det kan vara byråd, hälsoarbetare och vanliga familjer i en by i södra Tanzania. Det kan också vara kyrkoledare och scouter i Kenya som går samman och börjar diskutera och agera.

Social mobilisering innebär att människorna själva skapar och äger lösningarna på problemen, vilket är en bra förutsättning för hållbarhet och långsiktighet. Många av våra partnerorganisationer arbetar med mobilisering på gräsrotsnivå.

Utbildning hjälper människor att fatta kloka beslut

Kunskap om alkohol och vilka effekter den får är nödvändig för att människor ska kunna göra informerade val, både om sitt eget bruk och om vilka typer av regleringar av alkohol de kan tänka sig att acceptera eller stödja.

Enbart utbildning förändrar oftast inte människors beteende. Att lära människor ”att dricka säkert” är något som alkoholindustrin gärna för fram som ett alternativ till en effektiv alkoholpolitik. Den strategin fungerar dock dåligt. Men som komplement till reglering och social mobilisering är utbildning bra.

 

IOGT-NTO-rörelsen bidrar till minskad fattigdom i världen

Läs mer om vårt internationella arbete