Östafrika – tillsammans minskar vi alkoholskadorna

I Östafrika samarbetar vi med 17 organisationer i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Våra samarbetsorganisationer i Östafrika har utvecklats från att vara gräsrotsorganisationer, som arbetar för att förbättra livssituationen i sina lokala samhällen, till att idag även arbeta med påverkansarbete nationellt och regionalt. Vi stödjer alkoholpolitiska nätverk som arbetar för att driva igenom en effektiv alkohollagstiftning som sätter människors hälsa och utveckling före alkoholindustrins expansion.

Genom att agera tillsammans ökar chanserna att höras. Våra samarbetsorganisationer arbetar för att göra alkohol till ett problem man inte bara pratar om utan även agerar mot.

Inga barn ska dricka sprit

Att barn och ungdomar dricker sprit är ett problem i hela Östafrika. I Burundi har till exempel 6 av 10 tioåringar druckit alkohol. Det finns flera förklaringar till att det sker. En orsak är att kunskapen är låg om hur farligt det är med alkohol. En annan är att barn som redan är utsatta och kanske lever på gatan använder det som självmedicinering. Ytterligare en allvarlig orsak är att alkoholindustrin marknadsför sina produkter direkt mot barn och paketerar alkoholen i små, billiga förpackningar – som ibland till och med delas ut vid skolor.

Att barn dricker påverkar deras hälsa och möjlighet att klara av skolan. Det är ett hinder för deras och ländernas utveckling. Vi stödjer en rad projekt som riktar sig mot barn och unga och som ger kunskap och erbjuder trygga och sunda aktiviteter. Projekten handlar bland annat om scoutkårer, fritidsklubbar, fotboll, dans och musik.

Färre barer stärker kvinnors rättigheter

Det är vanligt att kvinnor i regionen försörjer familjen genom att tillverka och sälja hembränd alkohol i hemmet. Det är ett snabbt och billigt sätt att försörja sig på men det medför också att hemmet förvandlas till en bar, där byns män samlas dagar, kvällar och nätter. Kvinnorna och deras barn utsätts ofta för våld och sexuella övergrepp av kunderna, som också hotar med att gå någon annanstans om hon protesterar.

I våra projekt får kvinnor möjlighet att ställa om till en annan försörjning. Livet blir tryggare för kvinnorna och barnen, men också för hela samhället, när alkoholkonsumtionen minskar. Hela byn involveras för att hitta gemensamma, långsiktigt hållbara strategier för att minska problemen med alkohol.

Bättre hälsa med en effektiv alkoholpolitik

I Östafrika stöttar vi flera länder att utveckla en nationell alkoholpolitik. Idag ser man tydliga kopplingar mellan stora problemområden som HIV, våld och alkohol. Ju mer alkoholkonsumtion, desto vanligare är det med våld, misshandel och oskyddat sex som sprider sexuellt överförbara sjukdomar. Med en fungerande alkoholpolitik och en effektiv alkohollagstiftning förbättras situationen dramatiskt även inom de andra områdena – och många liv kan räddas.

Se en lista över våra samarbetsorganisationer i Östafrika

Våra partnerorganisationer i Östafrika är:

Kenya:
BCYCBO – Blue Cross Youth Community Based Organisation
NCDAK – Non-Communicable Diseases Alliance

Rwanda:
RGGA – Rwanda Girl Guide Association

Tanzania:
TPHA – Tanzania Public Health Association
ICCAO – Integrating capacity and community advancement organisation

Uganda
UGGA – Uganda Girl Guides Association
UAPA – Uganda Alcohol Policy Alliance