Tillsammans påverkar vi alkoholnormen

IOGT-NTO-rörelsen, det vill säga organisationerna IOGT-NTO, Junis, NSF och UNF arbetar för att minska de problem som beror på alkohol och andra droger för vuxna och barn i Sverige, i Europa och i världen. Vi lyfter alkohol- och narkotikafrågan i den politiska debatten och erbjuder råd och stöd till personer i missbruk.

I Sverige erbjuder vi – varje vecka, året runt – tusentals spännande och roliga fritidsaktiviteter med trygga förebilder för barn, unga och vuxna. Allt i trygga och drogfria miljöer.

Internationellt samarbetar vi med lokala organisationer i Afrika, Asien och på Balkan för att på olika sätt förebygga problem från alkohol, öka kunskapen om alkoholens negativa konsekvenser och bidra till lagstiftning som skyddar folkhälsan och minskar konsumtionen. Internationellt heter vi IOGT-NTO Movement.