Kunskapscenter:

Alkohol och våld

Våld orsakar stort lidande för individen och höga kostnader för samhället. Bakom våldet finns många olika faktorer –alkoholkonsumtion är en av dem.

Det finns en stor mängd studier som visar ett samband mellan alkoholkonsumtion och förekomsten av våld. Detta gäller såväl våld i nära relationer som sexuellt våld och våld mot barn. På befolkningsnivå kan man se ett tydligt samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och mängden våld i samhället.

Alkoholpolitiska åtgärder och annat alkoholförebyggande arbete på lokal eller nationell nivå bidrar till att minska risken för förekomsten av våld, bland annat genom regleringar av pris, marknadsföring och tillgänglighet.

 

Manual: Masculinity in a bottle

Ett manualbaserat material för att diskutera alkohol och maskulinitet – med män. Publicerat av Forut. Läs mer om materialet här.

 

 

Tillbaka till Kunskapscenter.