Här finns vår internationella verksamhet

Våra projekt finns i Östafrika, Sydostasien, på Balkan och Sri Lanka. Här ger vi stöd till lokala organisationers viktiga arbete och hjälper dem att utvecklas. Totalt arbetar vi idag med omkring 16 organisationer i 11 länder. Läs mer om vilken typ av projekt vi stöder här.

Vi finansieras av Sida, Världens barn och givare

Vårt arbete finansieras främst med medel från Sida (via ForumCiv), Världens Barn och annan insamling.

Vi har regionala kontor

För att kvalitetssäkra våra insatser har vi medarbetare på plats i Tanzania och Thailand. Vi vet att utveckling och förändring tar tid och vi arbetar långsiktigt med våra samarbetspartners för att nå resultat. Vi är stolta över det arbete som utförs i byar och städer och vet att det gör stor skillnad för många människor.

Här har vi verksamhet

Läs mer om våra insatser i, Östafrika , Sydostasien och Balkan

Alkohol som utvecklingshinder

Många ser alkohol som något positivt, men de flesta ser också baksidorna i form av missbruk, våld och hälsoproblem. Det är kanske i de rikare delarna av världen som det är tydligast att det finns problem kopplade till alkohol – men det är också ett växande problem i många låg- och medelinkomstländer. Läs mer

Barns rättigheter

Barn drabbas extra hårt av utsatta situationer. Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – rättigheter som dagligen kränks runt omkring i världen. Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. Läs mer