Barns rättigheter

Barn drabbas extra hårt i utsatta situationer. Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – rättigheter som dagligen kränks runt omkring i världen. Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt och gör att barn drabbas ännu hårdare i en redan utsatt situation. För att fler barn ska få sina rättigheter uppfyllda är det nödvändigt att belysa och förändra synen på alkoholkonsumtion.

Barn till föräldrar med alkoholmissbruk får sämre förutsättningar

Föräldrarnas alkoholkonsumtion påverkar barnen både före och efter födseln. Barn som växer upp i ett hem där föräldrarna missbrukar alkohol har större risk att hamna i psykisk ohälsa eller själva missbruka alkohol när de växer upp. I låg- och medelinkomstländer är skyddsnäten svagare för barn som kommer i kläm, vilket gör att många barn från hem där alkohol är ett problem riskerar att hamna på gatan. Det kan bero på att barnen själva flyr när våldet i hemmet blir för outhärdligt. Det kan också bero på att det inte finns pengar till skolgång och därför uppmuntrar föräldrarna barnen att flytta ut för att börja arbeta.

Partnerorganisationer hjälper barn och deras föräldrar

Flera av våra samarbetsorganisationer arbetar med utsatta barn. Många av barnen vittnar om att alkohol missbrukas hemma, att våld är vanligt i hemmet och att det inte finns pengar över till kläder eller skolböcker för att stora delar av inkomsten spenderades på puben på eftermiddagen.

Föräldrars alkoholmissbruk leder ofta till att barn i låg- och medelinkomstländer, där skyddsnäten är svaga, tvingas sluta skolan på grund av att pengarna inte räcker till. Barnen kan då välja att flytta ut på gatan, eftersom de upplever den miljön som tryggare än hemmet. Där är det lätt att de själva hamnar i alkohol- och narkotikamissbruk. Foto: Helena Goldon

I Kenya arbetar BCYCBO med att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Organisationen erbjuder barnen trygghet, hälsovård och skolgång. Men det viktigaste är arbetet med att få barnen får stärka sin självkänsla och träffa trygga vuxna så att de åter börja lita på vuxenvärlden som har svikit dem.

Tillsammans med barnen söker BCYCBO upp föräldrarna och stöttar dem i föräldraskapet, barns rättigheter, alkohol och drogers konsekvenser för ekonomin, utvecklingen och familjen. Många föräldrar bestämmer sig för att sluta dricka efter att de har fått hjälp av organisationen att förstå vilka konsekvenser alkoholen för med sig. Över 500 barn får hjälp varje år.

Du kan vara med och göra skillnad, ge ditt bidrag här.

Du kan vara med och göra skillnad

Ge en gåva