Kunskapscenter:

Alkohol och barns rättigheter

Barns rättigheter kan påverkas kraftigt av alkohol, särskilt om vuxna i deras närhet har beroendeproblem eller ett riskfyllt drickande på annat sätt.

Artikel 6 och 24 i barnkonventionen rör barns rätt till hälsa, liv och överlevnad. Dessa rättigheter kan påverkas av förälderns alkoholkonsumtion både innan och efter födelse, genom risk för bland annat undervikt, fetalt alkoholsyndrom och psykisk ohälsa.

Barn till föräldrar med missbruk riskerar också att i större utsträckning begå självmord. Ju större förälderns alkoholkonsumtion är, desto större är risken att barnets konsumtion senare kan komma att bli problematisk och påverka hälsan negativt.

 

Film: Alkohol och andra droger tydligt kopplade till gatubarnsproblematik

IOGT-NTO-rörelsen stöder arbete med gatubarn, bland annat i Kenya. Vår partnerorganisations erfarenheter visar tydligt att alkohol ofta är en del av problembilden – både hos barnens föräldrar och hos gatubarnen själva.

 

Faktablad: Alkohol och graviditet


Ladda ner faktablad om alkohol och graviditet här (svenska). 

Bok: Childhood Matters

Miljoner barn lider världen över som en konsekvens av alkohol och andra droger. Den här boken från Forut beskriver problemen och föreslår lösningar. Läs mer om boken här.

 

Tillbaka till Kunskapscenter.