Så arbetar vi

IOGT-NTO Movement arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer lokala och regionala organisationer som själva arbetar för utveckling på olika nivåer. Totalt är vi med och stödjer omkring 20 partnerorganisationer i 14 länder.

Vi påverkar politiken och medborgarna i Sverige

En annan viktig del av vårt arbete är information och påverkansarbete i Sverige. Att sprida kunskap om och engagemang för våra frågor på hemmaplan är en grundläggande förutsättning för att vi tillsammans ska kunna jobba för en bättre värld. Politisk förändring och folkligt engagemang är två grundpelare som är nödvändiga för att fler människor ska få sina rättigheter tillgodosedda på ett hållbart sätt.

Vi jobbar globalt och lokalt

Vi tror på att jobba tillsammans, både globalt och lokalt. Vårt arbete behandlar framför allt fem tematiska områden. Dessa områden återspeglar också vårt arbete med Agenda 2030. Områdena som berörs av vårt arbete är fattigdom, hälsa, barns rättigheter, kvinnors rättigheter och ökad jämlikhet.

För att minska fattigdom, öka hälsan, tillgodose barns- och kvinnors rättigheter och minska ojämlikheten krävs i många fall alkoholförebyggande åtgärder. Detta vittnar lärare, byråd, barn, kvinnor och män om. Biståndsaktörer berättar till exempel om kvinnor i mikrolånsprojekt som inte ville tjäna mer pengar, för att mannen söp upp dem och våldet i hemmet ökade, och om barn som hamnat på gatan för att föräldrarna drack istället för att se till att barnen kom till skolan.

När byar har fått stöd att organisera sig för att minska alkoholkonsumtionen, till exempel genom att begränsa öppettiderna på barerna, höja priserna på alkoholen eller reglera reklamen, vittnar de om att våldet i hemmen har minskat, fler barn har fått möjlighet att gå i skolan, produktiviteten har gått upp och större delar av inkomsten kan gå till utveckling istället för till alkohol.

Oavsett land och utvecklingsnivå innebär det ökad effektivitet och hållbarhet om problem relaterade till alkohol uppmärksammas och minskas.

Vi stöttar lokala nätverk som arbetar med alkoholfrågor

För att detta arbete ska vara möjligt krävs också påverkansarbete regionalt och globalt. Därför stöttar vi olika alkoholpolitiska nätverk i Östafrika och Sydostasien som arbetar med att stifta lagar om alkohol och att begränsa alkoholbolagens oetiska försäljningsstrategier. Dessutom driver vi policyarbete på global nivå, bland annat i samarbete med Movendi International och GAPA (Global Alcohol Policy Alliance)

Läs mer om
vårt arbete
under 2023

Vi har samlat några av
höjdpunkterna i en kort rapport.

Ladda ner ”Our Work in 2023”

Alkohol är ett utvecklingshinder

Alkohol skapar ekonomiska problem, både för individer och samhällen.

Ja, jag vill läsa mer

 

Barns rättigheter hotas av alkohol

Barn har rätt till trygghet, hälsa, skola och välmående – rättigheter som dagligen kränks runt omkring i världen. Alkohol påverkar dessa rättigheter på ett negativt sätt.