Om IOGT-NTO-rörelsen - Sveriges största nykterhetsrörelse

Om IOGT-NTO-rörelsen

Sveriges största nykterhetsrörelse 

IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsrörelse. Rörelsen består av fyra förbund: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis. Tillsammans samlar våra fyra förbund närmare 50 000 medlemmar i alla åldrar.

Vi samordnar förbundens gemensamma arbete

IOGT-NTO-rörelsen är en ideell förening som bildades 2015. Syftet med föreningen är att samordna och effektivisera förbundens gemensamma verksamhet, till exempel insamlingskampanjer och rörelsens internationella arbete. Strategiska beslut fattas av en styrgrupp med representanter för de fyra förbunden. Det operativa arbetet sköts av tjänstepersoner som arbetar för rörelsen i samverkan med förbundens kanslier.

Tillsammans påverkar vi alkoholnormen

Läs mer om vår verksamhet