IOGT-NTO Movement bidrar till minskad fattigdom i världen

Vårt internationella arbete bidrar till att fler människor i låg- och medelinkomstländer får möjlighet att ta sig ur fattigdom. Genom att förebygga alkoholproblem på plats bidrar vi till att fattigdomen och mäns våld mot kvinnor minskar. Vi ser även till att fler barn får gå i skolan.

Alkohol är en av de största anledningarna till ohälsa

Alkohol ligger bakom tre miljoner dödsfall varje år och är en av världens främsta riskfaktorer för ohälsa. I låg- och medelinkomstländer saknas ofta skyddsnät. Därför riskerar hela familjen att fastna i fattigdom om någon dricker för mycket.

LÄS MER Alkohol som utvecklingshinder

Vi behöver fortsätta att påverka och påminna om alkoholens negativa inverkan på människor och samhällen. Alkoholbolagen arbetar på att få människor i Afrika och Asien att dricka mer – med oetiska och ibland direkt olagliga metoder. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi därför för en evidensbaserad och effektiv alkoholpolitik – något som saknas i många låg- och medelinkomstländer.

LÄS MER Finansiering och styrdokument

LÄS MER Vår logotyp

Få nyheterna om vårt arbete rakt ner i mejlen