Regeringen! Äventyra inte civilsamhällets möjligheter att verka!

Publicerat 2024-01-22
En stor del av sveriges bistånd går via svenska organisationer. Organisationer som är experter på barns rättigheter, kvinnors organisering, miljöfrågor eller som vi, alkoholfrågor. Genom att vi samarbetar direkt med lokala organisationer som brinner för samma frågor som vi, skapas goda relationer och ett pålitligt, bra bistånd. Vi når ut till många! Vi gör skillnad!
Men vi granskas också hårt. Varje biståndskrona ska redovisas och varje insats utvärderas. Det är bra! För det krävs kvalificerad personal och redan idag finns tydliga riktlinjer för hur mycket som får gå till organisationen i relation till hur mycket som ska gå till bistånd. Det tycker vi är rätt. Vi gör inte det här för att gynna aktieägare eller lägga pengar på hög.

Svenska folket tror på oss

Svenska folket har högt förtroende för det bistånd som förmedlas via svenska organisationer. Större än för det som fördelas av andra aktörer, exempelvis staten. Därför tycker vi att det är bekymmersamt att regeringen nu vill ställa högre krav på egen insamling för organisationerna – så höga att många riskerar att tvingas upphöra med sitt biståndsarbete.
Det skulle orsaka att färre människor får stöd. Och att färre rättigheter uppmärksammas. I grunden är ett aktivt och pluralistiskt civilsamhälle en grund för en sund demokrati.

Dela gärna vårt brev vidare

Tillsammans med andra organisationer har vi skrivit ett öppet brev till regeringen där vi uppmanar dem att tänka efter vilka konsekvenser deras beslut kan få. Dela gärna vidare!