Corona kommer lämna ohyggliga spår i världen

Publicerat 2020-04-01

Hej vänner,

Coronaviruset påverkar idag det dagliga livet för minst en tredjedel av världens befolkning. Det påverkar därför också vårt internationella arbete ute i världen. Våra partners har stoppat alla aktiviteter; några försöker ställa om och fokusera på att upplysa om Corona och vikten av att skydda sig och de som är i riskgrupperna.

Samtidigt som vi i Sverige oroar oss för att intensivvårdsplatser inte skall räcka och för vår ekonomi, så har många utvecklingsländer en ohygglig utmaning framför sig om smittan (eller snarare när) får fäste. Hälsovårdssystemen är svaga och saknar nästan helt möjligheter till intensivvård. För att exemplifiera med några länder i världen: Bangladesh har 878 intensivvårdsplatser på 200 miljoner invånare. Myanmar har 331 intensivvårdsplatser på 60 miljoner invånare. Sri Lanka har 519 platser på 25 miljoner invånare. Sverige har cirka 500 platser på 10 miljoner invånare. (Sverige ligger för övrigt väldigt lågt jämfört med många europeiska länder, men vad som faktiskt utgör en intensivvårdsplats kan också variera mycket mellan olika länder.)

Intensivvård är också något helt annat än i Sverige: utrustningen är ofta gammal och sliten, och personalen sämre utbildad. Fattiga länder har också större utmaningar att ställa om när det blir pandemi. Sjukvården som redan från början är underdimensionerad är också underfinansierad. Det finns inga pengar att köpa respiratorer och skyddsutrustning för. Det finns heller inga pengar att stödja företagandet med. Coronakrisen kommer att lämna ohyggliga spår hos mänskligheten som helhet, och vi har ett långsiktigt arbete framför oss.

Tyvärr ser vi också att många auktoritära ledare ser Coronaviruset som en möjlighet att slå ner på opposition och yttrandefrihet. I Kambodja har 17 människor gripits, varav en 14-årig flicka, för att ha uttryckt kritik eller bara oro på sociala media. Restriktionerna hindrar också civilsamhället som därför inte kan mobiliseras för att skydda befolkningen. Har landet levt under auktoritärt styre länge är inte heller civilsamhälle starkt nog att stiga fram och ge stöd. Därför kan vi också komma att se protester och oroligheter i många länder när regeringarna inte klarar av situationen med andra medel än repression och våld.

Vi kommer att berätta mera framöver på Internationella avdelningens egen FB-sida. Ni är givetvis välkomna med frågor om vad vi ser ute i världen och vad som händer med vårt internationella arbete. Just nu håller vi på att kartlägga varje partners situation och förhoppningsvis har vi en ganska bra bild i slutet på nästa vecka.

Jens Rosbäck

Jens Rosbäck

Chef internationella avdelningen & team