Kan vi prata om solidaritet?

Publicerat 2023-03-10

De senaste veckorna har jag tänkt mycket på vår organisations vision: ”A democratic world characterized by solidarity and equality where alcohol and other drugs do not impede peoples’ welfare, freedom and security” och vad det egentligen betyder och hur vi kan komma närmare den visionen steg för steg. Detta i samband med flera stora förändringar inom svensk politik och svenskt bistånd.

Ett nyckelord är solidaritet. Både för oss som IOGT-NTO Movement, hela rörelsen och för våra politiker. Hur går vi från att enbart prata om solidaritet till något ännu viktigare, hur agerar vi solidariskt?

Fokus på biståndets syfte

För några veckor sedan blev det officiellt att Sidas generaldirektör, Carin Jämtin, inte får sitt förordnade förlängt utan slutar i maj detta år. I en artikel i tidningen Omvärlden, citeras Anna Stenvinkel, Generalsekreterare för ForumCiv (den ramorganisation hos Sida som vi tillhör):

När nu svenskt bistånds framtid hänger i luften hoppas vi innerligt att regeringen kommer ihåg biståndets syfte: att göra skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck, inte att främja svenska intressen.

Detta påminde mig ännu en gång om ordet solidaritet. Svenskt bistånd är inte till för svenska intressen, det är inte till för svenska biståndsorganisationer. Det är till för barn, kvinnor och män som finner sig själva i fattigdom, i förtryckta samhällen och situationer. Det är för dem som vi gör vad vi gör som IOGT-NTO Movement. Det är för dem som vi arbetar för att skadliga effekter av alkohol ska minimeras.

Walk the talk

Solidaritet är ett vackert ord men också ett obekvämt ord. Det kräver nämligen handling. Jag kan inte enbart prata om det, Jag behöver “walk the talk” Visa vad jag säger genom att aktivt göra det själv.  Något som flera av oss inom rörelsen gör genom att välja att inte dricka alkohol. För att i solidaritet visa vilka skador alkoholen medför.

Hur visar vi solidaritet i både vårt vardagsliv men också som en rörelse i Sverige och runt om i världen? Hur visar Sverige som ett välfärdsland solidaritet? Flera retoriska frågor som jag funderar på dessa veckor.

Vad väcker mina tankar hos dig? Du får gärna skriva och berätta; johanna.daven@iogtntomovement.se