”Alkohol – en blind fläck bland de som arbetar med global hälsa”

Publicerat 2020-04-20

I marsutgåvan av The Lancet Global Health skriver Robert Marten, Gianna Gayle Herrera Amul och Sally Casswell om hur alkohol och alkoholpolitik inte får den uppmärksamhet frågan förtjänar av den globala hälsocommunityn.

Texten är öppen för alla och finns här, det är intressant läsning.  

Icke-smittsamma sjukdomar (cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes mm) är den största hälsoutmaningen i världen just nu. 72 procent av alla dödsfall i världen beror på de här sjukdomarna och många låg- och medelinkomstländer drabbas oerhört hårt. Frågan har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, så sent som 2018 hölls ett högnivåmöte i FN på temat. 

Att alkohol är en av de största riskfaktorerna bakom icke-smittsamma sjukdomar uppmärksammas inte lika ofta. Jämfört med tobak är skillnaden enorm. Här har enorma framsteg gjorts de senaste 20 åren. Resurser har strömmat till, både från stater och stora privata givare, och modiga politiska beslut har fattats. 2005 antog Världshälsoförsamlingen en global ramkonvention om tobakskontroll som har fått mycket stor betydelse för hur tobakspolitiken utvecklats runt om i världen.  

Arbetet med att minska skadeverkningarna från alkohol (som är mycket bredare än bara på hälsoområdet) utmanas ständigt av bristen på resurser. WHO antog 2010 en global strategi på området som förvisso innehåller en hel del bra åtgärder, men implementeringen har varit långsam och ineffektiv. I en utvärdering som lades fram till WHO:s styrelse i februari i år erkänner WHO:s sekretariat själva att det här arbetet är underfinansierat och att teknisk kapacitet saknas, också inom FN-systemet.  

Det här måste ändras. Jag låter artikelförfattarna själva få sista ordet: 

Policy attention to alcohol is not nearly commensurate with its threat to healththis oversight kills more people annually than HIV, tuberculosis, and malaria (the current focus of the Global FundcombinedAlcohol control is in dire and urgent need of the strong champions within the UN system afforded to tobacco controlAcademics and health professionals have called for a framework convention on alcohol controlhoweverbefore this guidance can be made, the global health community needs to recognise its blind spot. 

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen