Vill regeringen förstatliga biståndet?

Publicerat 2024-03-19

Folkrörelser hotas när regeringen förstatligar biståndet

Just nu pågår en attack mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för miljontals människor runtom i världen som nås av svenskt bistånd och för den kunskap och det engagemang som finns inom civilsamhället.

Regeringen har föreslagit att Sida, myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, tar över folkrörelsebiståndet, det så kallade civilsamhälles-stödet. Och igår kom nyheten att Sida väljer att avsluta alla pågående avtal med organisationer under strategin för stöd genom svenska organisationer. Avtal som gäller för flera år framåt och ger våra samarbetsorganisationer i globala syd möjligheter att arbeta med att exempelvis stärka flickor- och kvinnors rättigheter, minska alkoholskador och driva på för en ökad folkhälsa. Nu tvingas det arbetet att avslutas i förtid.

Att Sida tar över det arbete som organisationerna idag genomför innebär i praktiken ett förstatligande av svenskt folkrörelsebistånd.

Vi ställer nu frågan till regeringspartierna: Vill ni gå till historien som regeringen som la ner hela svenska civilsamhällets internationella arbete?

Ska allt det engagemang som medlemmar, givare och sakkunniga lagt ned på att skapa utveckling, hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter inte betyda någonting längre? Vill regeringen att en myndighet ska ta rollen som folkets röst, som i sin kraft som medborgare, stöttar människorättsaktivister som med hot om livet kämpar mot förtryckande och korrupta regimer?

Sverige är mer än staten

Civilsamhället är en viktig pelare i vårt samhälle. Organisationer och föreningar spelar en avgörande roll för att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

IOGT-NTO-rörelsens internationella har i decennier förmedlat bistånd till organisationer och genom det bidragit till effektiva alkohollagar och lokala regleringar som räddat och skyddat tusentals liv på tre kontinenter. Vi utmanar alkoholindustrin och skadliga alkoholnormer globalt och har byggt förtroende med våra samarbetsorganisationer genom ett långsiktigt samarbete. Vårt arbete ger resultat och vi kan påvisa det. Vi behöver  nu försvara en av vår rörelse starkaste värderingar, solidariteten, eftersom regeringen nu hotar att drastiskt försvaga våra möjligheter att agera internationellt. Det här behöver vi protestera mot!

I Sverige engagerar vår folkrörelse människor från norr till syd. Människor bakar, fixar loppisar och barn springer lopp för att samla in pengar, och de lär samtidigt ut principer om solidaritet och internationell förståelse. Ett aktivt civilsamhälle bidrar till att lösa samhällsproblem och driva på förändring. Utan vårt engagemang och arbete för global utveckling skulle samhället vara betydligt fattigare.

Vi ger mer än pengar.

I vår rörelse har vi arbetat med bistånd sedan 70-talet. Vårt långsiktiga biståndsarbete sträcker sig just nu över 12 länder och ett 16-tal partnerorganisationer. När vi frågar dem vad som är bäst med vårt samarbete, så svarar de att vi är partners i kampen mot alkoholens skador och hur den hindrar utveckling. Vi är mer än givare av pengar. Vi tror på dem och deras arbete. Vi finns kvar, långsiktigt, i bra och sämre tider. Vi vill varandras väl. Vi förstår och kan alkoholfrågan och kan snabbt sätta oss in i varandras utmaningar. Allt det här går förlorat om biståndet förstatligas.
Ett av regeringens argument för förändringen är att folkrörelsebiståndet är ineffektivt och dyrt. Men det stämmer inte.

Civilsamhällesbiståndet granskas och utvärderas kontinuerligt och får goda resultat. Vi är kostnadseffektiva och vi levererar resultat.

IOGT-NTO-rörelsen har ett litet och effektivt team som finns på plats i två av tre regioner där vi arbetar. Vi har i huvudsak lokalt anställd personal och låga kostnader. Våra projektbudgetar är vanligtvis små, så att lokala organisationer kan hantera dem. Vi kan våra projekt utan och innan, och med en tät kontakt med våra samarbetsorganisationer minskar risken för fel och fiffel.
Undersökningar visar att svenska folket har högre förtroende för det folkrörelsebaserade biståndet än det statliga. Det ligger något i det. Väldigt få andra organisationer har ett alkoholperspektiv på sitt arbete för utveckling. Därför behövs vi.

Statens stöd till det civila samhället och folkrörelsebiståndet är viktigt och bör fortsätta. Vi vill att regeringen ger oss förutsättningar att även i framtiden verka för fria, hållbara och demokratiska samhällen.

 

Maria Bergqvist
Communication Manager
maria.bergqvist@iogtntomovement.se