Global alkoholhandlingsplan antagen av WHO

Publicerat 2022-05-30

Efter tre års arbete antog förra veckan Världshälsoförsamlingen WHO:s Global Alcohol Action Plan 2022–2030 (GAAP). Det är ett historiskt dokument som kan hjälpa medlemsländerna att implementera effektiv, skyddande och evidensbaserad policy mot alkoholrelaterade skador.

IOGT-NTO-rörelsen har arbetat med processen sedan starten. Vi har tillsammans med våra partnerorganisationer och Movendi International satt fokus på frågan i både våra samarbetsländer och i vår dialog med Socialdepartementet. 

Sveriges regering har genom EU och den Nordisk-Baltiska-gruppen visat tydligt stöd för handlingsplanen, både på WHO:s styrelsemöte i januari och nu på Världshälsoförsamlingens möte. Det är vi glada för. 

Handlingsplaner är dock bara till nytta om de implementeras. Mycket arbete återstår för att se till att arbetet med GAAP får tillräckliga resurser och att låg- och medelinkomstländer får det stöd de behöver för att implementera handlingsplanen.

Det är också viktigt att rätt infrastruktur skapas för arbetet med GAAP nu när planen är antagen. Vi föreslår flera saker som bör utvecklas, bland annat: 

  • Ett globalt initiativ för alkoholskatt (som inte bara bidrar till minskade alkoholskador, utan också kan finansiera hälsosatsningar och minska ojämlikheten)
  • En återkommande global ministerkonferens om alkohol – gärna med Sverige som första värdnation
  • Bättre skydd från alkoholindustrins påverkan

Alkohol är en av de främsta riskfaktorerna bakom ohälsa, och har en negativ påverkan på arbetet med 14 av 17 mål i Agenda 2030. Låg- och medelinkomstländer drabbas oproportionerligt hårt, samtidigt som de ofta saknar en skyddande alkoholpolitik. Samma länder ses som viktiga marknader av den globala alkoholindustrin – som satsar enorma resurser på lobbying, smutskastning av forskning, marknadsföring och andra insatser som förvärrar problemen och fördröjer de effektiva lösningarna.

Ur ett utvecklingsperspektiv finns därför väldigt stora vinster med bra policy när det gäller alkoholindustrins produkter och metoder. Den här handlingsplanen är ett bra steg på vägen – nu ska vi bara se till att planen också blir verklighet!

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen