Nytt metod- och kunskapscenter

Publicerat 2020-06-11

Det finns hur mycket som helst skrivet om bistånd och utvecklingssamarbete. Metoder och kunskapsunderlag har utvecklats över lång tid. Samma sak gäller alkohol. Forskning, policyutveckling och metoder för att förebygga skador från alkohol är väl dokumenterat.

Mellan de här två ämnena finns en viktig skärningspunkt. Det är ingen tvekan om att alkohol på en rad olika sätt hotar och försämrar utvecklingen i världen. Ämnet är inte på något sätt nytt, det här har människor sett och vetat länge – men det är inte alltid så enkelt att hitta fördjupande kunskap om det.

Vi gör nu ett försök att samla en del av den kunskap som finns. Genom att dela både egna material och det som är publicerat av andra civilsamhällesorganisationer, WHO och andra aktörer, hoppas vi att det blir enklare för dig som vill lära dig mer om alkohol och utveckling. I vårt nya kunskapscenter finns forskning, manualer för konkret alkoholförebyggande arbete och policyutveckling och filmer som förklarar problembilden på ett snabbt och enkelt sätt.

Vårt kunskapscenter är inte klart. Tanken är att vi ständigt ska fylla på med relevant innehåll i takt med att det publiceras. Mycket av materialet finns på engelska – vi hoppas också på att få till en översättning av sajten, eller åtminstone delar av den framöver.

Kolla in vårt nya kunskapscenter här!

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen