Fosterskador på grund av alkohol – ett problem som kan förebyggas

Publicerat 2020-09-09

Varje år föds hundratusentals barn i världen med alkoholrelaterade fosterskador. Att foster utsatts för alkohol är den vanligaste orsaken till förebyggbar utvecklingsstörning i världen. Ny forskning visar att också mäns alkoholkonsumtion innan graviditeten spelar roll.

Mellan en och tre procent av alla barn som föds i Sverige har skador som klassas som fetala alkoholspektrumstörningar (FASD). På många platser är problemen större än så. Alla som dricker alkohol under graviditeten får inte skadade barn, men man vet att även små mängder alkohol kan påverka barnet.

FASD är ett samlingsbegrepp av olika symptom och diagnoser som beror på att fostret utsatts för alkohol. Kognitiva skador, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och vissa kroppsliga förändringar är exempel. (Liknande symptom kan bero på andra orsaker, det handlar inte alltid om alkohol.)

Att förebygga de här problemen är ett ansvar för hela samhället. Saklig information utan skam och skuldbeläggande är helt central, men andra åtgärder som syftar till att hålla nere alkoholkonsumtionen generellt är också nödvändiga för att skapa en miljö med låg risk för alkoholrelaterade fosterskador.

I en forskningsrapport, författad av några av världens främsta alkoholforskare, som släpptes tidigare i år slås fast att även männens alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och påverka födelsevikt och hälsa genom förändringar av spermiernas arvsmassa.[1] Eventuellt kan detta också påverka kommande generationer.

På vissa platser i Sydafrika föds upp till 29 procent av alla barn med FASD[2]. Landet ligger ofta överst på listor över förekomsten av alkoholrelaterade fosterskador, men det finns en uppenbar risk att det finns en stor underdiagnostisering i låg- och medelinkomstländer. Tittar vi generellt på Afrika söder om Sahara vet vi att alkoholkonsumtionen totalt är lägre än i exempelvis Europa. Detta beror bland annat på att en majoritet av den vuxna befolkningen inte dricker alkohol alls. Vi vet också att de som dricker ofta dricker väldigt mycket.

IOGT-NTO-rörelsen arbetar tillsammans med partnerorganisationer i Östafrika, Sydostasien, Sri Lanka och på Balkan. Genom att arbeta för att förebygga alkoholproblem i låg- och medelinkomstländer kan vi minska inte bara alkoholrelaterade fosterskador, utan också fattigdom, våld mot kvinnor, och se till att fler barn får gå i skolan.

Alkoholrelaterade fosterskador är också möjliga att förebygga. Även i låg- och medelinkomstländer måste finnas insatser som håller nere förekomsten av FASD till ett minimum. Det handlar om saklig och korrekt information till blivande föräldrar, om utbildning av vårdpersonal och andra nyckelpersoner som kan bidra till att sprida kunskap. Både blivande mammor och pappor måste inkluderas i detta.

Det förebyggande arbetet handlar också om breda, befolkningsinriktade åtgärder. Åtgärder som ökar kostnaden för, minskar tillgången till och minskar marknadsföringen av alkohol är nödvändiga för att skapa en miljö med låg risk för alkoholrelaterade fosterskador.

Vill du veta mer om vad vi gör tillsammans med våra partnerorganisationer? Läs mer här. Du är också välkommen att kolla in vårt metod- och kunskapscenter, där vi samlar material, rapporter, faktablad och annat för den som vill lära sig mer om hur alkohol hindrar utveckling och vad som kan göras för att förebygga detta.

[1] Andreasson S, Chikritzhs T, Dangardt F, Holder H, Naimi T, Stockwell T (2020) Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, Alkoholen och samhället 2020. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, SFAM, SAFF, CERA & IOGT-NTO

[2] Olivier, L., Curfs, L. M. G., & Viljoen, D. L. (2016). Fetal alcohol spectrum disorders: Prevalence rates in South Africa. South African Medical Journal, 106(6), S103–S106. https://doi.org/10.7196/SAMJ.2016.v106i6.11009

Pierre Andersson

Policyrådgivare, IOGT-NTO-rörelsen