Kärlek + våld = ej sant

Publicerat 2023-02-10

Jag förknippar februari månad med kärlek, generositet och även solidaritet. Självklart beror det mycket på Alla hjärtans dag, den 14 februari, då samhället svämmar över av rosa hjärtan, choklad, rosor och nallebjörnar. Vi både uppmuntras och uppmanas att hylla kärleken i våra liv genom att ge varandra gåvor. Att visa kärlek och omsorg kan man göra på många olika sätt. Vi kan visa det dels mot våra närmaste, dem vi håller kära och nära, men vi kan även visa kärlek och omsorg mot dem lite längre bort. Mot någon vi kanske inte har ett tydligt ansikte på men där vi kanske känner till omständigheter, utmaningar och levnadsförhållanden. Att vara generös och visa solidaritet med andra sammanhang än enbart ditt eget är vackert.

När kärleken byts mot våld

När kärlek och relationer kommer på tal i februari så tänker jag på kvinnorna i staden Soroti i Uganda. Där har vi tillsammans med vår samarbetspartner arbetat med att öka medvetenheten om alkoholens skador, bland annat i relationer. Hur alkoholens plats i hemmet kan innebära våld i familjen. Jag blev så uppmuntrad av besöket härom veckan, där samhällets ledare kunde berätta att det fanns fler fall där mäns våld mot kvinnor och barn minskat och att de ser en direkt koppling till vårt arbete med att informera och mobilisera samhället.

Flera studier visar att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och förekomsten av våld. Detta gäller såväl våld i nära relationer, som sexuellt, och våld mot barn. Och enligt WHO har 35 procent av alla kvinnor i världen upplevt fysiskt eller sexuellt våld någon gång i livet. Den största delen av våld mot kvinnor sker i nära relationer, nästan en tredjedel av alla kvinnor har levt i ett förhållande där våld från partnern förekommit. Om vi sedan ser på ett specifikt land, så visar en undersökning som gjordes i norra Tanzania, att andelen kvinnor som misshandlades av män som drack alkohol var 15% högre än de som utsatts för våld av en partner som inte dricker alkohol. Alkohol är inte den enda faktorn till våld men det finns ett orsakssamband mellan alkohol och våld. Högre alkoholdoser ökar helt enkelt sannolikheten för aggressivt beteende.

Det går att förändra

Hur ska vi då adressera problemet? Precis som vi tillsammans med vår partner i Uganda gör; genom alkoholpolitiska åtgärder på både lokal och nationell nivå. Bland annat genom att reglera pris och tillgänglighet på alkohol.
När det dricks mindre, används mindre våld. Och våld hör aldrig hemma i kärleksfulla relationer! Detta arbete är så viktigt att fortsätta med, så att fler människor kan leva i trygghet, både vuxna och barn.

 

Johanna Davén
Generalsekreterare
IOGT-NTO Movement