IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Alkohol Man100

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

Alkohol är ett utvecklingshinder

Det betyder att människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet begränsas. Politiskt engagemang försvagas, förutsättningarna för utbildning och  hälsa krymper och sociala problem skapas. En hög alkoholkonsumtion leder till ökad ohälsa, ekonomisk sårbarhet och social utsatthet i både rika och fattiga länder. Men när marginalerna är små och de sociala skyddsnäten är svaga drabbas människor hårdare. Alkohol skapar ekonomiska problem och är en viktig faktor i fattigdomsbekämpningen.

Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas, eller förvärras, av alkohol och andra droger. Biståndsaktörer berättar om exempel där kvinnor i mikrolånsprojekt inte ville tjäna mer för att mannen söp upp pengarna och våldet i hemmet ökade. De berättar om jämställdhetsprojekt som inte riktigt tog fart förrän öppettiderna på baren begränsades och om hur produktiviteten på teplantagen ökade när arbetarna nyktrade till. En lägre alkoholkonsumtion löser inte alla problem med utveckling, men många problem blir lättare att lösa.

Ny organisationsform, samma verksamhet

Fram till december 2016 bedrevs IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet inom ramen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Från januari 2017 ligger verksamheten istället i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Det är en annan organisationsform men såväl övergripande mål som konkret verksamhet är precis desamma.