Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hälften av alla människor som jobbar har en osäker anställning. Det kanske får för lite i lön eller inga pengar om de blir sjuka. Trygga och rättvisa arbetsvillkor är viktigt för alla i samhället. Vi ska göra allt för att stoppa barnarbete, människohandel och modernt slaveri.

När alkoholmissbruket ökar i utvecklingsländer tvingas barn, som annars skulle gå i skolan, ut i jobb. De utnyttjas ofta och utsätts för faror. Så ska det inte behöva att vara.

Kostnaden för missbruk i samhällen är varje år så stor att den påverkar hela länders ekonomi; 156 miljarder Euro i Europa, 249 miljarder dollar i USA, och ca 10-12% av GDP i Sydafrika. I Indien är kostnaden för alkoholen (skador, våld, trafikolyckor, ohälsa, produktionsbortfall med mera) mer än vad landet spenderar på hälsovård varje år. Visst känns det lite onödigt?

Tips!

Var nyfiken!

Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor runt om i världen. Var kommer dina kläder ifrån och hur ser arbetsvillkoren ut där?

Besök en arbetsplats!

Fråga dina föräldrar eller någon annan vuxen om du får hänga med till jobbet någon dag. Då får du lära dig mer om hur en arbetsplats ser ut och fungerar.

Handla rättvist!

Undvik handla från butiker och företag som du vet använder barnarbete eller behandlar sina anställda orättvist.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Corinne Wallnerström från barnens organisation Junis.

 

Berätta om din tolkning

Vi på Junis vill ha en jämlik värld där lönerna fördelas efter prestation, det menar Corinne som är medlem i Junisföreningen i Huddinge.