Erkända konstnärer och engagerade medlemmar tolkar de globala målen och bygger kunskap genom konst!

Vi skapar framtiden – är en interaktiv konstutställningen om de Globala målen och hur vi på ett roligt sätt ökar kunskapen om viktiga frågor och samtidigt uppmuntrar till eget skapande.

Ett flerårigt samarbete mellan Våra Gårdar, studieförbundet NBV och IOGT-NTO-rörelsen. Projektet finansieras av ForumCiv.

Innan du dyker in i konstens värld
ber vi dig svara på en fråga;

Hur mycket vet du om de globala målen?(Obligatoriskt)

Se konstverken och läs mer om varje mål här.

En av sakerna som står i vägen för målen är alkohol och droger. IOGT-NTO-rörelsen arbetar för att minska de här hindren. Skadorna och kostnaderna av alkohol och droger på individer, familjer och samhällen är enorma. Helt i onödan.

Visste du exempelvis att 14 av de 17 globala målen påverkas negativt av alkohol? Inte? Då är du inte ensam. Det är det inte många som känner till.

Därför har vi gjort en kort film som beskriver hur det hänger ihop. Titta gärna på den

Vad kan du om de Globala Målen?

Visste du att de är framtagna av FN:s 193 medlemsstater? Regeringar, men också forskare, näringslivet och människor i civilsamhället har varit med. Gamla och många unga. Över 10 miljoner människor bidrog med sina åsikter i en av historiens mest demokratiska processer.

Det Globala målen är alltså våra mål. Dina och mina. Din röst och vår framtid. Vi alla kan bidra till dem.

Vill du veta mer om Globala målen redan nu gå in på: www.globalamalen.se

Vill du och din förening ordna en studiecirkel så hittar du den här:
AGENDA 2030 – NBV

Vill du veta mer om utställningen kontakta: anton.hjartmyr@varagardar.se

Ladda ner affischen här