Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är livsviktigt för allt som lever på jorden. Brist på vatten kan leda till bråk, både i och mellan länder, men tillgång till vatten kan göra att länder samarbetar bättre och att möjligheten till fred ökar. En av tre personer i världen har inte tillgång till toaletter eller rent vatten att tvätta sig med.

Visste du att det går åt 870 liter vatten för att framställa 1 liter vin? Eller 298 liter vatten för 1 liter öl? Alkoholtillverkningen är en stor bidragande faktor till den ständigt ökade vattenbristen som råder i världen.

Ännu ett globalt mål som skulle vara lättare att uppnå om efterfrågan på alkoholhaltiga drycker minskade.

Klimatförändringarna gör att vi måste göra medvetna val om hur vi använder jordens resurser. Redan nu införs bevattningsstopp i flera regioner i Sverige och i Sydafrika var torkan så svår 2018 att det kommunala vattnet stängdes av.  Vad tycker du att vattnet främst ska användas till?

I Mexico har människor protesterat mot ett stort öl-bryggeris användning av krympande vattenresurser. Tror du människor kan påverka industrierna?

Tips!

Ta korta duschar!

Att ta en dusch på 5 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.

Skölj inte tallrikar före diskmaskinen!

Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen.

Läs på!

Öka din kunskap om vatten genom att läsa på om ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om vattens betydelse för oss människor och planeten.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Jag heter Lotta Sjöberg, är serietecknare och illustratör och tecknar/skapar bilder till tidningar, trycksaker, webb, förlag, organisationer och företag. Då och då gör jag egna serieböcker. Ämnen som jag brinner särskilt för är föräldraskap, psykisk ohälsa, genus, klimat, arbetslivsfrågor och sexualkunskap. Jag tecknar både för hand och i dator, och ibland med nål och tråd. Det beror på vad jag har att säga och vem jag vill nå. En illustration kan vara allt från en detalj till en hel berättelse, och den kan visa nästan vad som helst, även det omöjliga. Det är det som är så fint med att teckna. Utbildad på bl.a. Konstfack, grafisk design och illustration 1997–2000.

Berätta om din tolkning

Rent vatten är grundläggande för allt liv på jorden, utan vatten kan ingenting leva. Och tänk att det vatten som vi dricker och använder idag är samma som dinosaurierna en gång hade, och samma som våra barnbarnsbarnbarnsbarn kommer att använda, därför måste vi ta hand om det så bra vi bara kan. Själv består jag av 60% vatten, liksom alla andra vuxna människor här på jorden. Jag kan nog komma på flera hundra grejer som man behöver rent vatten till, men det får inte plats på en enda teckning, så jag har valt ut några grejer.