Mål 5 – Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet att ta del av resurser, inflytande och makt i samhället. Våld mot kvinnor och diskriminering är både dåligt för den som drabbas och för utvecklingen i världen.

 

Alkohol och droger är ofta en stor faktor när det kommer till våld och trakasserier och är därför ett hinder för att nå en mer jämställd värld.

För att få bukt med negativa normer som påverkar hur en ”riktig man” eller ”riktig kvinna” ska vara, behöver stereotypa beteenden ifrågasättas och utmanas. En av normerna är alkoholnormen, som tyvärr i stora delar av världen säger att det är manligt att dricka öl och sprit. Inte sällan ursäktas ett våldsamt beteende med att förövaren var full. Varför är det så, tror du?

Tips!

Våga prata ut!

Om du upplever att du eller någon annan utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, våga berätta om händelsen för någon du känner tillit för.

Visa ditt stöd!

Endast 22% av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom de som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

Få mer kunskap!

Visste du att kvinnors inkomst är i snitt 10–30% lägre än mäns för samma arbete. Öka din kännedom om jämställdhet och sprid sedan din kunskap vidare till andra.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

David, Nastya, Juni och Vilgot är medlemmar i Junis Nordens Stjärna i Husum.

 

Berätta om er tolkning

Vår tolkning handlar om den stora skillnaden som finns mellan människor. Pengapåsarna skiljer sig alldeles för mycket, till exempel mellan män och kvinnor när det handlar om arbete.