Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Världen är mer sammankopplad än någonsin och för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla samarbeta. Inget land eller grupp får lämnas utanför. Att dela med sig av kunskap, teknik och pengar är viktigt, precis som att hjälpas åt vid kriser och katastrofer. För att genomföra de sjutton Globala målen krävs en global solidaritet – att vi tar hand om varandra.

Globalt samarbete och solidaritet — det är det som krävs för att de Globala målen ska kunna uppnås. Här handlar det om att dela med sig. Dela med sig av kunskap, av finansiella resurser, att samarbeta kring vetenskap, att se till att alla länder får vara med inom handel, att visa varandra respekt och uppmuntra samarbeten.

IOGT-NTO-rörelsen är del av de tusentals, miljontals samlingar av människor som vi brukar kalla civilsamhället. Människor som organiserar sig tillsammans för att skapa en förändring de tror på. Ett av våra kärnvärden är solidaritet, på hemmaplan och ute i världen.

Vilka vill du samarbeta mer med?

Tips!

Håll koll på nyheterna!

Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta kloka beslut och engagera dig i frågor som är viktiga för dig.

Samarbeta med andra!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans är det lättare att skapa förändring, så samarbeta med andra.

Lär känna människor!

Prata och lär känna människor som du möter i din vardag. Genom att lära känna varandra skapar ni en tryggare och säkrare miljö.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Anette Säker tillsammans med Gunnar och Henrik från IOGT-NTO Ledstjärnan i Bergvik.

 

Berätta om din tolkning

Att arbeta med målen (skapa bilder), gjorde att vi diskuterade de olika målen för att försöka skapa en bild som ”sa” något om det aktuella målet.