Mål 14 – Hav och marina resurser

Det är tack vare världens hav som vi människor kan bo på jorden. Hur vi tar hand om haven påverkar både klimatförändringar och människans överlevnad. Några av de problem som drabbar våra hav är gifter, föroreningar, försurning och att vi fiskar för mycket. Varje år hamnar åtta miljoner ton plast i haven. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Plast i naturen! Haven täcker 70% av jordens yta och 3 miljarder människor är beroende av dem för sin försörjning och överlevnad.

Att våra hav mår bra är väsentligt för att planeten och allt som lever här ska må bra.
Överfiske, försurning, gifter och föroreningar än några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år?

Om det fortsätter i samma takt kommer haven år 2050 bestå av mer plast än fisk!

Tips!

Hjälp till!

Om du befinner dig vid kusten, ta ansvar och hjälp till att plocka upp skräp som annars kan hamna i havet.

Agera medvetet!

En stor del av det avfall vi producerar på land hamnar till slut i havet. Agera medvetet och sträva mot att minska på ditt avfall, återvinn och återanvänd.

Återanvänd plastpåsar!

Plast i haven hotar liv både i och i närheten av haven. Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen för att bära hem dina varor.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Matilda Ruta är illustratör, serietecknare och bilderbokskonstnär. Hon har nominerats till både Augustpriset (för Åka buss 2016) och Elsa Beskow-plaketten. Tillsammans med Rasmus Malm har hon gjort serieromanen Flocken. Hon är aktuell med den hyllade bilderboksserien Strandskogen – om familj, relationer och starka känslor.

Berätta om din tolkning

Tahlequah, en späckhuggare, väckte 2018 stor uppmärksamhet i människovärlden, då hon vägrade att lämna sin baby, som dött direkt efter födseln. Späckhuggare behöver ofta komma upp och andas vid ytan och de rör sig långa sträckor varje dag. Trots detta höll Tahlequah envist fast vid sin döda kalv, och sköt den framför sig på nosen, simmandes 160 mil.

Tahlequah är en av många som drabbats av det mänskliga hotet mot haven. Människor har fiskat upp späckhuggarnas lax, kört fartyg genom deras jaktområden och förgiftat deras vatten, till den grad att Tahlequahs familj är nära utrotning.

Vissa tror att hennes sorgemanifestation, de sjutton dagarna då hon simmade med babyn på nosen, och visade upp den ovan ytan, var ett försök till kontakt med oss på land. Ett rop på hjälp, från en djurart till en annan.