Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringar är ett stort hot mot hela vår planet. När våra utsläpp fortsätter att öka, så ökar också temperaturen på jorden. Det påverkar både tillgången på vatten och möjligheten att odla mat och leder till att haven försuras och risken för naturkatastrofer ökar. Genom att utbilda människor och hitta nya miljösmarta lösningar kan vi minska klimatförändringarna.

Visste du att öl bidrar till klimatförändringarna? All typ av alkoholproduktion är ett hot för vår planet men värst är ölen. Den årliga ölkonsumtionen i Australien utger lika mycket växthusgaser som 48 000 bilfärder runt jorden!

Bara genom att du är här och läser detta gör du faktiskt en insats för att klimatmålet ska uppnås. Ju fler människor, som du, som ökar sin kunskap om klimatförändringarna och delar tips om hur vi kan agera, desto större chans att vi påverkar våra makthavare att fatta obekväma men nödvändiga politiska beslut.

Tips!

Undvik att åka bil!

Minska antalet bilresor genom att försöka samåka med andra kompisar till skolan, träningarna och kalasen. Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken mer.

Sprid kunskap!

Sprid kunskap om klimatförändringarna i skolan och hemma så fler kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem.

Mindre kött!

Utsläpp från boskap står för 14.5% av alla växthusgaser. Genom att äta mindre kött minskar vi också utsläppen.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Isaiah Cho 8 år och medlem i föreningen Junis Suttis i Nässjö.

 

Berätta om din tolkning

Jag har ritat en isbjörn på ett isflak, isflaket blir mindre och mindre för att det blir varmare på jorden. Isbjörnen blir ledsen för att isen smälter och han har snart ingenstans att bo.