Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Att fördela resurser och makt jämt i världen är viktigt för ett hållbart samhälle. Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Jämlikhet innebär att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett varifrån man kommer, vilken religion man har, hur gammal man är eller om man ser sig som kille eller tjej. Jämlikhet minskar risken för konflikter i världen.

”Leave No One Behind” är Globala målens ledord och innebär att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen mot ett mer jämställt och rättvist samhälle — oavsett etnicitet, kön, funktionsvariation eller ålder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och ökar människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

När många människor i ett land har problem med missbruk försvagas demokratin och målet att skapa mindre ojämlikhet inom länder såväl som mellan länder försvåras av alkoholindustrin, enligt WHO.
Så länge alkoholindustrin arbetar för att människor ska dricka mer genom att bekosta massiva reklamkampanjer, motverka alkoholskatt och andra regleringar som skyddar människor, så ökar också skadorna och kostnaderna för dessa i samhällen.

Mest ökar konsumtionen och skadorna i så kallade utvecklingsländer. Därför arbetar IOGT-NTO-rörelsen för att stärka kunskapen om hur totalkonsumtion och kostnader hänger ihop, och visar på hur man effektivt kan stärka skyddet för människor. Det gillar såklart inte industrin…
Men alkoholindustrin skapar också ofta många arbetstillfällen där den etablerar sig och alkoholskatt drar in pengar till staten. Därför tycker många politiker att den är bra.
Hur tycker du att man ska se på företag som tillverkar varor som är skadliga för så många?
Är det företaget, samhället eller individen som ska ta ansvaret?

Tips!

Ta ställning mot mobbing!

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet, skolgården, i klassrummet eller någon annanstans.

Få bättre koll på olika religioner och kulturer!

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Lär dig mer! Ett häng med dina kompisar där ni äter, tittar film och lyssnar på musik från en annan kultur.

Respektera och inkludera andra!

Lär dig att respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du. Agera inkluderande och se till att alla får möjlighet att uttrycka sin röst.

 

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Oliver & Elvira Erixon från nykterhetsrörelsens scoutförbund NSF.

 

Berätta om din tolkning

Konstverket heter ”Lika värde i rättvis värld” och handlar om att både tjejer och killar ska få lika mycket pengar för samma jobb och att det inte spelar nån roll vilken sexuell läggning som man har, därav prideflaggan i bakgrunden.