Styrelse

Styrelsen valdes vid ett extra årsmöte den 12 april 2021.

Den består av:
Andrine Winther, ordförande
Lucas Nilsson, vice ordförande

Ledamöter:
Esbjörn Hörnberg
Mona Örjes
Rosmarie Strasky
Maja Stojanovska
Monica Nordenwald

Andrine Winther, ordförande

Hej Andrine!
Vilka av dina erfarenheter tycker du är relevanta för din roll som ordförande i styrelsen?

– Jag har lång erfarenhet av ideellt arbete och förtroendeuppdrag på alla nivåer i IOGT-NTO-rörelsen, bland annat i UNF:s förbundsstyrelse och som vice förbundsordförande i IOGT-NTO. Tidigare internationell sekreterare för Socialdemokraterna, vice ordförande i Olof Palmes internationella center och sakkunnig till statsminister Stefan Löfven. Mångårigt engagemang i civilsamhällesorganisationer och styrelser på såväl lokal som nordisk, europeisk och internationell nivå.

Varför du vill vara med i den här styrelsen? 

– Alkohol är ett hinder för utveckling och vi är unika i vårt arbete med denna fråga. INRIF jobbar med fattigdomsbekämpning tillsammans med människor lokalt likväl som med alkoholpolitik och lagstiftning på hög nivå. Vi gör skillnad direkt och långsiktigt.

Med min långa erfarenhet från nykterhetsrörelsen och politiken kan jag bidra med att ännu tydligare sätta den viktiga frågan om alkohol som utvecklingshinder på agendan.

Tillsammans med resten av den högt kvalificerade styrelsen och våra kompetenta medarbetare ser jag fram emot att fortsätta utveckla det fina internationella arbete vi har i IOGT-NTO-rörelsen.

Kan du berätta något personligt om dig?

– Jag är från Vara men bor i Gustavsberg i vackra skärgårdskommunen Värmdö med min man och vår dotter. Till vardags är jag chef för socialdemokraternas riksdagsgrupps sekretariat. Ideellt arbete, träning och pyssel ägnar jag mig åt på fritiden. Älskar struktur och att organisera saker i rätt ordning.

 

presentation
Lucas Nilsson, vice ordförande

Hej Lucas!
Vilken erfarenhet vill du bidra med till styrelsens arbete?

– Jag har lång bakgrund av ideella uppdrag inom både den svenska och internationella nykterhetsrörelsen. Kandidatexamen i utvecklingsstudier.

Vad är det som får dig engagerad med IOGT-NTO-rörelsens arbete?
– Alkohol utgör ett hinder för utveckling oavsett var i världen man är, men dess negativa konsekvenser drabbar fattiga samhällen mångfaldigt mer. Det får negativa konsekvenser på miljö, jämställdhet, fattigdomsbekämpning, fredsprocesser, demokratisering och så mycket mer. IOGT-NTO-rörelsen är en av de få aktörer som tillsammans med våra gräsrotspartners uppmärksammar denna problematik och arbetar konstruktivt för fred, demokrati och hållbar utveckling.

Kan du berätta något personligt? 
Jag bor i Malmö och är förbundsordförande för medlemsorganisationen IOGT-NTO.

 

Esbjörn Hörnberg, ledamot

Hej Esbjörn!
Berätta lite om din bakgrund:

– Jag har en MBA, är tidigare GS för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institutet, en gång vice president men nu Executive Director för Movendi International, tidigare president i Vienna NGO Committee, VNGOC samt World Federation Against Drugs, WFAD

Vad vill du bidra med till styrelsen?

– Jag har drygt 40 års erfarenhet av biståndsarbete och ett bra nätverk. Sparsam med rörelsens medel.

Berätta något personligt om dig:
-Jag delar tiden mellan Tjörn och Nacka, kan lite om Bob Dylan och har med åren blivit realist.

 

Mona Örjes, ledamot

Hej Mona!
Vilka av dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter är relevanta för din roll i styrelsen?

– Sedan 2015 är jag förbundsordförande för barn- och barnrättsorganisationen Junis. Under 2015–2021 ordförande för den organisation som bland annat ansvarade för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Varför känns det viktigt för dig att vara här?

– IOGT-NTO-rörelsens tre grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet är centrala även i min personliga värdegrund, och jag vill gärna bidra för att stärka de värdena inte bara i Sverige, utan i hela världen. Jag hoppas kunna bidra till det med mitt barnrättsfokus, min alkohol- och narkotikapolitiska kompetens och mitt engagemang för en bättre värld.

Kan du berätta något kort personligt om dig själv?

– Jag bor i Enköping och är lärare i botten, men har i mitt yrkesliv främst arbetat inom ideell sektor. Förutom ett stort föreningsengagemang tycker jag om att läsa och vara ute i naturen. Jag gillar att lära mig nya saker och utvecklas, och läser därför ofta någon deltidskurs på något universitet för att fördjupa mig i olika intressanta områden.

 

Rosmarie Strasky, ledamot

Hej Rosmarie!
Berätta lite om din bakgrund:

– Jag jobbar idag som ekonomichef på Union to Union och har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut.

Varför känns det viktigt för dig att vara med i styrelsen?

– Jag vill vara med för att jag ser Alkohol som ett utvecklingshinder och det är alldeles för få biståndsorganisationer som jobbar med den frågan, trots att alkohol och andra droger är så tydliga hinder för utveckling, för människor i alla åldrar.

Det är viktigt att INRIF fortsätter att sätta Alkohol och Droger på biståndsagendan eftersom jag upplever att andra biståndsorganisationer inte riktigt vågar att ta upp de här problemen.

Jag hoppas att kunna bidra med idéer och erfarenhet i många frågor men främst inom intern styrning och kontroll samt de finansiella frågorna.

 

Maja Stojanovska, ledamot Foto: Dimo Fedortchenko

Hej Maja!
Berätta lite om din bakgrund:
– Jag kommer från Skopje i Makedonien och flyttade till Sverige 2012. Jag är medlem i nykterhetsrörelsen sedan 2006, har en Bachelor i juridik och Masters i Public Policy, och har jobbat som generalsekreterare för den europeiska nykterhetsorganisationen för ungdomar. Jag har jobbat tre år på Östtimor och Sri Lanka för FN:s utvecklingsprogrammet (UNDP) med demokratifrågor och jämställdhet, och jobbar just nu för Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling – Folke Bernadotteakademin som specialist för det tematiska området: Kvinnor, Fred och Säkerhet, med fokus på Afrika och Västra Balkan.

Vad är det som engagerar dig med IOGT-NTO-rörelsens arbete? 
– Jag har alltid jobbat med utvecklingsfrågor och har ett stort engagemang i nykterhetsrörelsen, så den här verksamheten känns som ett naturligt sätt att kombinera två intressen som jag brinner för. Jag tycker att alkoholfrågan ges för lite fokus i FN:s 2030 Agenda och i utvecklingsarbetet generellt, så jag hoppas att kunna bidra till att lyfta frågan och samtidigt kunna lära mig mycket genom att vara del i styrelsen.

Berätta något om dig själv:

– Jag har precis blivit mamma för första gången och just nu känns det som det viktigaste i mitt liv. Det var därför som vi valde att flytta tillbaka till Sverige i februari 2020 utan att ha någon plan. Men livet var snällt mot oss och vi trivs superbra. Det känns bra att vara hemma!

 

Porträtt av Monica
Monica Nordenwald, Ledamot

Hej Monica!
Berätta lite om din bakgrund:
– Jag har 25-årig erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, bred kunskap från svenskt föreningsliv med flera längre styrelseuppdrag i civila samhället. Jag kan bidrag med kompetens från verksamhet i etablering, genomförande och utfasning med fokus på konfliktområden med ett genderperspektiv och med mångårig chefserfarenhet från HR och personsäkerhet i utsatta miljöer där ett riskmanagementperspektiv blir viktigt.

Vad känner du att du vill bidra med till styrelsearbetet och organisationen?
– Jag vill bidra till att verksamheten har de styrdokument och förutsättningar för bra arbetsförhållande och beslut. Jag kan också bidra med en omvärldsanalys. Därutöver vill jag ge stöd och skapa goda förutsättningar för GS, representera och synliggöra organisationens expertfrågor. 

Berätta något om dig så att vi får lära känna dig bättre!
– Jag är tredje generationen stockholmare och bor på Södermalm där jag även har min segelbåt för fina korta och längre sommarturer. Jobb, socialt engagemang och fritid går många gånger ihop i mina konsultuppdrag med säkerhet och coachning, där text, fotografering och östra och södra Afrika ofta är i fokus. Jag arbetar även då och då som färdledare för grupper som vill besöka norra delen av Norden och intressanta platser i Afrika och Mellanöstern.