Styrelse

Styrelsen valdes vid ett extra årsmöte den 12 April, 2021.

Den består av:
Andrine Winther, ordförande

Lucas Nilsson, vice ordförande

Ledamöter:
Mona Örjes

Per Eriksson

Johan Sundqvist

Linn Ternfors

Jennifer Oskarsson Palmius

Andrine Winther, ordförande

Hej Andrine!
Vilka av dina erfarenheter tycker du är relevanta för din roll som ordförande i styrelsen?

– Jag har lång erfarenhet av ideellt arbete och förtroendeuppdrag på alla nivåer i IOGT-NTO-rörelsen, bland annat i UNF:s förbundsstyrelse och som vice förbundsordförande i IOGT-NTO. Tidigare internationell sekreterare för Socialdemokraterna, vice ordförande i Olof Palmes internationella center och sakkunnig till statsminister Stefan Löfven. Mångårigt engagemang i civilsamhällesorganisationer och styrelser på såväl lokal som nordisk, europeisk och internationell nivå.

Varför du vill vara med i den här styrelsen? 

– Alkohol är ett hinder för utveckling och vi är unika i vårt arbete med denna fråga. INRIF jobbar med fattigdomsbekämpning tillsammans med människor lokalt likväl som med alkoholpolitik och lagstiftning på hög nivå. Vi gör skillnad direkt och långsiktigt.

Med min långa erfarenhet från nykterhetsrörelsen och politiken kan jag bidra med att ännu tydligare sätta den viktiga frågan om alkohol som utvecklingshinder på agendan.

Tillsammans med resten av den högt kvalificerade styrelsen och våra kompetenta medarbetare ser jag fram emot att fortsätta utveckla det fina internationella arbete vi har i IOGT-NTO-rörelsen.

Kan du berätta något personligt om dig?

– Jag är från Vara men bor i Gustavsberg i vackra skärgårdskommunen Värmdö med min man och vår dotter. Till vardags är jag chef för socialdemokraternas riksdagsgrupps sekretariat. Ideellt arbete, träning och pyssel ägnar jag mig åt på fritiden. Älskar struktur och att organisera saker i rätt ordning.

 

presentation
Lucas Nilsson, vice ordförande

Hej Lucas!
Vilken erfarenhet vill du bidra med till styrelsens arbete?

– Jag har lång bakgrund av ideella uppdrag inom både den svenska och internationella nykterhetsrörelsen. Kandidatexamen i utvecklingsstudier.

Vad är det som får dig engagerad med IOGT-NTO-rörelsens arbete?
– Alkohol utgör ett hinder för utveckling oavsett var i världen man är, men dess negativa konsekvenser drabbar fattiga samhällen mångfaldigt mer. Det får negativa konsekvenser på miljö, jämställdhet, fattigdomsbekämpning, fredsprocesser, demokratisering och så mycket mer. IOGT-NTO-rörelsen är en av de få aktörer som tillsammans med våra gräsrotspartners uppmärksammar denna problematik och arbetar konstruktivt för fred, demokrati och hållbar utveckling.

Kan du berätta något personligt? 
Jag bor i Malmö och är förbundsordförande för medlemsorganisationen IOGT-NTO.

 

Mona Örjes, ledamot

Hej Mona!
Vilka av dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter är relevanta för din roll i styrelsen?

– Sedan 2015 är jag förbundsordförande för barn- och barnrättsorganisationen Junis. Under 2015–2021 ordförande för den organisation som bland annat ansvarade för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Varför känns det viktigt för dig att vara här?

– IOGT-NTO-rörelsens tre grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet är centrala även i min personliga värdegrund, och jag vill gärna bidra för att stärka de värdena inte bara i Sverige, utan i hela världen. Jag hoppas kunna bidra till det med mitt barnrättsfokus, min alkohol- och narkotikapolitiska kompetens och mitt engagemang för en bättre värld.

Kan du berätta något kort personligt om dig själv?

– Jag bor i Enköping och är lärare i botten, men har i mitt yrkesliv främst arbetat inom ideell sektor. Förutom ett stort föreningsengagemang tycker jag om att läsa och vara ute i naturen. Jag gillar att lära mig nya saker och utvecklas, och läser därför ofta någon deltidskurs på något universitet för att fördjupa mig i olika intressanta områden.

 

Porträtt på Per Eriksson
Per Eriksson, ledamot

Hej Per!
Skoj att ha dig i styrelsen. Vad vill du bidra med till verksamheten?

– Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet av att ha jobbat med och i många olika ideella sammanhang, tillsammans med människor med olika drivkrafter. Jag har min bakgrund i NSF och vidare i IOGT-NTO och i Scouterna. Jag har arbetat för IOGT-NTO-rörelsen i Östafrika och för Scouterna, och bidragit till utveckling av scoutorganisationer i Burundi, Rwanda och i Kongo Kinshasa.

Vad är det som engagerar dig med IOGT-NTO-rörelsens arbete?

– Alkoholens negativa effekter är ofta något av en blind fläck, något som bara tas för givet, men varje individ, grupp eller samhälle behöver problematisera alkoholen, dess roll och effekter. För mig är nykterhetsrörelsens roll att synliggöra och rikta strålkastaren på problemen och riskerna. Att engagera mig i styrelsen blir ett sätt att bidra till att göra det.

Berätta något som du verkligen gillar:

– Vatten, sjöar, bäckar, åar, älvar och hav och hur de knyter oss samman, har alltid kittlat min fantasi och äventyrslust. Och något av det som gör att jag känner mig som mest levande, är att själv eller tillsammans med andra uppleva naturen på och runt vatten. I kanot på en forsande älv, i kajak längs kusten eller för segel på det öppna havet.

 

Linn Ternefors, member

Hi Linn!

Can you tell us something personal about yourself?

– I have a great interest in languages ​​and am currently working on improving my French. Being able to understand and make oneself understood in several languages is enriching in so many ways. I’ve had the opportunity to practice both my Spanish and French during my time as International Commissioner in the national board of The Guides and Scouts of Sweden. During this volunteer position I’ve also had the pleasure of meeting a few of IOGT-NTO Movement partners that are affiliated to the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

How important is it for you to be a board member for IOGT-NTO Movement?

– In 2007 I had the privilege of attending a partner visit to Tanzania organized by The Swedish Temperance Guide and Scout Association. For me personally that was when I started to realize that alcohol is an obstacle to development and people’s health and well-being regardless of where you live in the world. The Movement plays an important role in many local communities and their policy efforts within their respective countries. However, I also strongly believe we can leverage our reach by spreading the knowledge about the role of alcohol in relation to the goals in the 2030 Agenda for Sustainable Development.

 

What do you aspire to contribute on this role?

– I have an extensive network within the Swedish Temperance Movement and hope I can assist in spreading the word about the important work carried out by our partners and how one as member or supporter can contribute. I have been a monthly donor for many years and wish that we can reach more people with the information on how to donate. From my professional career I hope to contribute with my knowledge in HR and organizational development.

 

Jennifer Oskarsson Palmius, member

Hi Jennifer!

Can you tell us something personal about yourself?

– I live in the middle of Sweden and enjoy Nordic skiing. In the autumn of 2005 until spring of 2006, I was a youth volunteer in Tanzania.

How important is it for you to be a board member for IOGT-NTO Movement?

– I find IOGT-NTO Movement very important, and I am happy and grateful for being elected as a board member, but it is not important that it is me specifically on the board. I know there are plenty of people that would contribute to grate ways to the board.

What do you aspire to contribute on this role?

– I aspire to contribute another point of view. I have been a member of IOGT-NTO Movement in Sweden for several years and have been an active participant locally, regionally and nationally. Lately I’ve focused locally along side with my job as HR-specialist at a Swedish government.