Styrelse

Styrelsen valdes vid ett extra årsmöte den 12 april 2021.

Den består av:
Andrine Winther, ordförande
Lucas Nilsson, vice ordförande

Ledamöter:
Mona Örjes
Rosmarie Strasky
Monica Nordenwald
Per Ericsson
Johan Sundqvist

Andrine Winther, ordförande

Hej Andrine!
Vilka av dina erfarenheter tycker du är relevanta för din roll som ordförande i styrelsen?

– Jag har lång erfarenhet av ideellt arbete och förtroendeuppdrag på alla nivåer i IOGT-NTO-rörelsen, bland annat i UNF:s förbundsstyrelse och som vice förbundsordförande i IOGT-NTO. Tidigare internationell sekreterare för Socialdemokraterna, vice ordförande i Olof Palmes internationella center och sakkunnig till statsminister Stefan Löfven. Mångårigt engagemang i civilsamhällesorganisationer och styrelser på såväl lokal som nordisk, europeisk och internationell nivå.

Varför du vill vara med i den här styrelsen? 

– Alkohol är ett hinder för utveckling och vi är unika i vårt arbete med denna fråga. INRIF jobbar med fattigdomsbekämpning tillsammans med människor lokalt likväl som med alkoholpolitik och lagstiftning på hög nivå. Vi gör skillnad direkt och långsiktigt.

Med min långa erfarenhet från nykterhetsrörelsen och politiken kan jag bidra med att ännu tydligare sätta den viktiga frågan om alkohol som utvecklingshinder på agendan.

Tillsammans med resten av den högt kvalificerade styrelsen och våra kompetenta medarbetare ser jag fram emot att fortsätta utveckla det fina internationella arbete vi har i IOGT-NTO-rörelsen.

Kan du berätta något personligt om dig?

– Jag är från Vara men bor i Gustavsberg i vackra skärgårdskommunen Värmdö med min man och vår dotter. Till vardags är jag chef för socialdemokraternas riksdagsgrupps sekretariat. Ideellt arbete, träning och pyssel ägnar jag mig åt på fritiden. Älskar struktur och att organisera saker i rätt ordning.

 

presentation
Lucas Nilsson, vice ordförande

Hej Lucas!
Vilken erfarenhet vill du bidra med till styrelsens arbete?

– Jag har lång bakgrund av ideella uppdrag inom både den svenska och internationella nykterhetsrörelsen. Kandidatexamen i utvecklingsstudier.

Vad är det som får dig engagerad med IOGT-NTO-rörelsens arbete?
– Alkohol utgör ett hinder för utveckling oavsett var i världen man är, men dess negativa konsekvenser drabbar fattiga samhällen mångfaldigt mer. Det får negativa konsekvenser på miljö, jämställdhet, fattigdomsbekämpning, fredsprocesser, demokratisering och så mycket mer. IOGT-NTO-rörelsen är en av de få aktörer som tillsammans med våra gräsrotspartners uppmärksammar denna problematik och arbetar konstruktivt för fred, demokrati och hållbar utveckling.

Kan du berätta något personligt? 
Jag bor i Malmö och är förbundsordförande för medlemsorganisationen IOGT-NTO.

 

Mona Örjes, ledamot

Hej Mona!
Vilka av dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter är relevanta för din roll i styrelsen?

– Sedan 2015 är jag förbundsordförande för barn- och barnrättsorganisationen Junis. Under 2015–2021 ordförande för den organisation som bland annat ansvarade för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Varför känns det viktigt för dig att vara här?

– IOGT-NTO-rörelsens tre grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet är centrala även i min personliga värdegrund, och jag vill gärna bidra för att stärka de värdena inte bara i Sverige, utan i hela världen. Jag hoppas kunna bidra till det med mitt barnrättsfokus, min alkohol- och narkotikapolitiska kompetens och mitt engagemang för en bättre värld.

Kan du berätta något kort personligt om dig själv?

– Jag bor i Enköping och är lärare i botten, men har i mitt yrkesliv främst arbetat inom ideell sektor. Förutom ett stort föreningsengagemang tycker jag om att läsa och vara ute i naturen. Jag gillar att lära mig nya saker och utvecklas, och läser därför ofta någon deltidskurs på något universitet för att fördjupa mig i olika intressanta områden.

 

Rosmarie Strasky, ledamot

Hej Rosmarie!
Berätta lite om din bakgrund:

– Jag jobbar idag som ekonomichef på Union to Union och har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut.

Varför känns det viktigt för dig att vara med i styrelsen?

– Jag vill vara med för att jag ser Alkohol som ett utvecklingshinder och det är alldeles för få biståndsorganisationer som jobbar med den frågan, trots att alkohol och andra droger är så tydliga hinder för utveckling, för människor i alla åldrar.

Det är viktigt att INRIF fortsätter att sätta Alkohol och Droger på biståndsagendan eftersom jag upplever att andra biståndsorganisationer inte riktigt vågar att ta upp de här problemen.

Jag hoppas att kunna bidra med idéer och erfarenhet i många frågor men främst inom intern styrning och kontroll samt de finansiella frågorna.

 

Porträtt på Per Eriksson
Per Eriksson, ledamot

Hej Per!
Skoj att ha dig i styrelsen. Vad vill du bidra med till verksamheten?

– Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet av att ha jobbat med och i många olika ideella sammanhang, tillsammans med människor med olika drivkrafter. Jag har min bakgrund i NSF och vidare i IOGT-NTO och i Scouterna. Jag har arbetat för IOGT-NTO-rörelsen i Östafrika och för Scouterna, och bidragit till utveckling av scoutorganisationer i Burundi, Rwanda och i Kongo Kinshasa.

Vad är det som engagerar dig med IOGT-NTO-rörelsens arbete?

– Alkoholens negativa effekter är ofta något av en blind fläck, något som bara tas för givet, men varje individ, grupp eller samhälle behöver problematisera alkoholen, dess roll och effekter. För mig är nykterhetsrörelsens roll att synliggöra och rikta strålkastaren på problemen och riskerna. Att engagera mig i styrelsen blir ett sätt att bidra till att göra det.

Berätta något som du verkligen gillar:

– Vatten, sjöar, bäckar, åar, älvar och hav och hur de knyter oss samman, har alltid kittlat min fantasi och äventyrslust. Och något av det som gör att jag känner mig som mest levande, är att själv eller tillsammans med andra uppleva naturen på och runt vatten. I kanot på en forsande älv, i kajak längs kusten eller för segel på det öppna havet.

Porträtt av Monica
Monica Nordenwald, Ledamot

Hej Monica!
Berätta lite om din bakgrund:
– Jag har 25-årig erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, bred kunskap från svenskt föreningsliv med flera längre styrelseuppdrag i civila samhället. Jag kan bidrag med kompetens från verksamhet i etablering, genomförande och utfasning med fokus på konfliktområden med ett genderperspektiv och med mångårig chefserfarenhet från HR och personsäkerhet i utsatta miljöer där ett riskmanagementperspektiv blir viktigt.

Vad känner du att du vill bidra med till styrelsearbetet och organisationen?
– Jag vill bidra till att verksamheten har de styrdokument och förutsättningar för bra arbetsförhållande och beslut. Jag kan också bidra med en omvärldsanalys. Därutöver vill jag ge stöd och skapa goda förutsättningar för GS, representera och synliggöra organisationens expertfrågor. 

Berätta något om dig så att vi får lära känna dig bättre!
– Jag är tredje generationen stockholmare och bor på Södermalm där jag även har min segelbåt för fina korta och längre sommarturer. Jobb, socialt engagemang och fritid går många gånger ihop i mina konsultuppdrag med säkerhet och coachning, där text, fotografering och östra och södra Afrika ofta är i fokus. Jag arbetar även då och då som färdledare för grupper som vill besöka norra delen av Norden och intressanta platser i Afrika och Mellanöstern.