Styrelse - IOGT-NTO-Rörelsen

Styrelse

Styrelsen valdes vid ett extra årsmöte den 12 april 2021.

Den består av:
Andrine Winther, Ordförande
Lucas Nilsson, Vice ordförande

Ledamöter:
Esbjörn Hörnberg
Monica Nordenwald
Maja Stojanovska
Rosmarie Strasky
Monica Örjes