Påverka - IOGT-NTO-rörelsen arbetar för en restriktiv alkoholpolitik

Vi vill se fler nyktra beslut från pålästa politiker 

IOGT-NTO-rörelsen arbetar för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. Vi vill stärka människors frihet, personliga utveckling och hälsa och ge barn och unga en trygg och drogfri uppväxt. 

Vi vill påverka politikerna att fatta beslut som sätter människors hälsa och välfärd främst. Då kan vi också förebygga att människor hamnar i missbruk eller måste ta konsekvenserna av andras drickande. 

Genom vårt påverkansarbete utmanar vi den rådande normen, som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol, och inspirerar till en hälsosam och drogfri livsstil. 

Skärpning politiker

IOGT-NTO-rörelsens upprop ”Skärpning politiker” grundar sig på Junis kommunrapport 2019.

Rapporten visar att majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn som växer upp i en familj där det finns missbruks-/beroendeproblematik. Trots det deltar så lite som 2,5% av dessa barn i de olika stödverksamheter som finns. Läs mer här och skriv under vårt upprop.

Sponsra ett barn i sommar

 -För 270 kr kan ett barn få en dag på ett av våra roliga sommarläger

 

 

 

Ja, jag vill sponsra ett barn