Tryggare framtid på teplantagen

På centrala Sri Lanka ligger teplantagerna tätt; på böljande gröna kullar mellan berg och sjöar odlas det berömda Ceylon-teet som dricks världen över. Men här är även fattigdomen utbredd, och under många år har arbetarna på teplantagerna brottats inte bara med ojämlika lönesystem utan även med stora alkoholproblem.

Många av arbetarna på Sri Lankas teplantager är fattiga indiska tamiler, och ojämlika lönesystem har förstärkt klyftorna ytterligare. Det är vanligt att dricka för att döva oro och depressioner. Vår lokala partnerorganisation på Sri Lanka vittnar om att närapå hälften av familjernas månadsinkomst tidigare lagts på alkohol, där männen stått för den absoluta merparten av konsumtionen.

Stöd IOGT-NTO-rörelsens arbete runtom i världen

 

Riktade insatser har lett till minskat våld och mer fokus på barnen

Tillsammans med våra lokala partners har IOGT-NTO-rörelsen varit verksamma i området ända sedan 1996. Här arbetar vi dels direkt med lokalbefolkningen och dels med andra lokala organisationer och även skolor och förskolor. Med riktade utbildningar, samtal och direkta stödåtgärder har missbruket minskat drastiskt bland männen på plantagerna; från 63% till 18%! Som en effekt av detta har familjerna kunnat spara mer pengar, plus att våld och skadegörelse minskat i samhället.

Pravakadem Yogaletchumi arbetar på den lokala förskolan som spelar en viktig roll i kontakten med kvinnorna. På förskolan går 23 barn i åldrarna 0 till 5 år. Tillsammans med ADIC har personalen pratat med barnens mammor om hur mycket som spenderas på alkohol, och uppmärksammat dem på problemen. Tack vare det familjefokuserade arbetet så har drickandet minskat i familjerna, och så  har även våld i hemmen. Pengarna som sparas lägger familjerna på barnen, i form av böcker, skolväskor och mer näringsrik mat.

Projekt som även nått männen

Stort arbete har också lagts på den lokala mödravårdscentralen som koordinerar hälsoarbetet för 1100 familjer. Personalen har utbildats i alkoholskador och framgångsrikt förmedlat kunskapen vidare. Ett problem har dock varit att nå männen; oftast är det kvinnorna som ansvarar för barnen och besöker hälsoinrättningarna. Därför har också arbetat med ett flertal mansgrupper startats, där fokus legat på unga pappor i 30-årsåldern.

Ranjit Kumar, Vijay Kumar och Pradeep Kumar har deltagit i en av de mansgrupper som riktar sig mot unga pappor. De känner sig alla motiverade av ADIC:s besök och har insett hur mycket pengar de kunde spara till familjen om de väljer bort att dricka öl när de umgås.

Te som gör skillnad!

Bidra till en tryggare och nyktrare värld - en tekopp i taget. Beställ vårt ekologiska te från tre av våra verksamhetsländer; Rwanda, Vietnam och Sri Lanka, och stötta samtidigt IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

Beställ vinterns godaste te här!