Barn och unga i missbruksmiljö - IOGT-NTO -rörelsen

Vårt arbete
med barn och unga

Riskbruk och missbruk av alkohol och andra droger förekommer i alla samhällsgrupper och över hela landet. I Sverige lever idag 385 000 barn i en familj där någon vuxen har ett riskfyllt drickande eller ett beroende. Det är ungefär vart femte barn. Barn och unga i missbruksmiljöer tar ofta på sig ett stort ansvar för att allt ska funka hemma. Det påverkar alla delar i barnets liv, från vänskapsrelationer till skolgång

IOGT-NTO-rörelsen ordnar aktiviteter för barn och unga

Genom våra förbund Junis, UNF och NSF arrangerar vi året runt, varje vecka, olika typer av aktiviteter för barn och unga. I vår verksamhet finns barn och unga med olika bakgrund och olika förutsättningar. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig välkomna och ingen ska känna sig utpekad. Det gör att fler vill och kan delta.

En meningsfull fritid är ledorden för ungas engagemang inom IOGT-NTO-rörelsen. Genom att låta unga själva arrangera och organisera verksamhet stärks både självkänslan och handlingskraften. När unga får en plattform för påverkan ökar förståelsen för att man kan förändra både sitt eget liv och samhället man lever i.

En stor del av verksamheten för barn och unga som vi bedriver handlar om att skapa trygga mötesplatser. En del ser på film, arrangerar discon, spelar innebandy eller pysslar. Andra sysslar med scouting och läger. Oavsett vilken verksamhet man deltar i kan man vara säker på att miljön man vistas i är positiv och stärkande och att det alltid finns trygga och närvarande förebilder på plats.

Här får alla barn vara med. Ibland kan det finnas tecken på något, att någon behöver lite mer uppmärksamhet. Då kanske det behövs lite mer prat och kanske lite mer varm choklad

Det säger, Lina Boberg som är ledare på ett av IOGT-NTO-rörelsens sommarläger.

Bli månadsgivare och bidra till en långsiktig förändring

Ja, jag vill bli månadsgivare

När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen behandlas dina personuppgifter enligt gällande lagar och vår integritetspolicy