Kamratstöd

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

 

För våra unga medlemmar driver vi kamratstödsverksamhet. En del av verksamheten går ut på att utbilda unga i hur man kan arbeta för  att stödja barn och unga som lever i missbruksmiljöer. Deltagarna lär sig bland annat om hur det är att växa upp i dysfunktionella miljöer och hur livet kan vara som ung anhörig. Mycket i kamratstödet handlar om att vara en bra kompis, utan att lägga för stort ansvar på sig själv.  På så sätt ser vi till att kunskapen finns inom organisationen och att de som behöver stöd får det.

Samtidigt verkar vi för att öka medvetenheten om den här frågan på ett samhällsplan för att kunna skapa förändring.