Styrelse

 


IOGT-NTO-rörelsen ideell förening leds av en styrelse som väljs i samband med de fyra förbundens kongresser. Styrelsen består av åtta ledamöter, två från varje förbund, varav en ordförande, en vice ordförande och sex ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren, Peter Moilanen, deltar vid föreningens styrelsemöten, som hålls minst fyra gånger per år.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för strategiska vägval och beslut kring den gemensamma verksamheten samt ansvar gentemot bidragsgivare och samarbetspartner.

 

 

Mona Örjes, ordförande, har en lång bakgrund i IOGT-NTO-rörelsen och är förbundsordförande på heltid för IOGT-NTOs Juniorförbund Junis. Mona är utbildad grundskollärare.
E-post: mona.orjes@junis.org
Tel: 0733-83 83 42

Johnny Mostacero, vice ordförande, är utbildad i preventionskunskap. Han har under många år varit engagemang inom IOGT-NTO och har tidigare arbetat som utvecklingskonsulent, men är idag förbundsordförande på heltid för IOGT-NTO.
E-post: johnny.mostacero@iogt.se
Tel: 0733-72 62 14

Andrine Winther

Birgitta Rydell

Max Johansson

Anneli Bylund

Karin Wester

Rikard Eliasson

Peter Moilanen, generalsekreterare