Styrelse

 


IOGT-NTO-rörelsen ideell förening leds av en styrelse som väljs i samband med de fyra förbundens kongresser. Styrelsen består av åtta ledamöter, två från varje förbund, varav en ordförande, en vice ordförande och sex ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren, Peter Moilanen, deltar vid föreningens styrelsemöten, som hålls minst fyra gånger per år.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för strategiska vägval och beslut kring den gemensamma verksamheten samt ansvar gentemot bidragsgivare och samarbetspartner.

 

 

Mona Örjes, ordförande, har en lång bakgrund i IOGT-NTO-rörelsen och är förbundsordförande på heltid för IOGT-NTOs Juniorförbund Junis. Mona är utbildad grundskollärare.
E-post: mona.orjes@junis.org
Tel: 0733-83 83 42

Johnny Mostacero, vice ordförande, är utbildad i preventionskunskap. Han har under många år varit engagemang inom IOGT-NTO och har tidigare arbetat som utvecklingskonsulent, men är idag förbundsordförande på heltid för IOGT-NTO.
E-post: johnny.mostacero@iogt.se
Tel: 0733-72 62 14

Andrine Winther, ledamot, är vice förbundsordförande i IOGT-NTO. Hon är en folkrörelsemänniska ut i fingerspetsarna som är övertygad om att vi med vår gemensamma kraft kan förändra samhället och världen till det bättre.

Anneli Bylund, ledamot, började sitt engagemang som barn i IOGT-NTOs Junisförbund i Örnsköldsvik. När hon nådde tonåren upptäckte hon Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och började brinna för ungas rätt till en drogfri uppväxt. Sedan 2013 sitter hon i UNF:s förbundsstyrelse som Bildningsledare och jobbar främst med att stärka medlemmars kunskapsutveckling i organisationen.

Karin Wester, ledamot, har varit scout och engagerad inom nykterhetsrörelsen sedan barnsben. Hon påbörjade sitt ledarskap redan som 14-åring i JUNIS och har sedan dess varit ledare i både JUNIS och NSF.

Rikard Eliasson, ledamot, är förbundskassör i NSF och har suttit i dess förbundsstyrelse sedan 2011. Han har varit aktiv inom nykterhetsrörelsen sedan han var sju år i både Junis, UNF och NSF. Till vardags jobbar han som speciallistofficer med inriktning på logistik i flottan i Karlskrona.

Birgitta Rydell

Isabelle Benfalk

Peter Moilanen, generalsekreterare