Mål 4 – God utbildning

Att få utbildning är en mänsklig rättighet, men trots det kan ungefär 774 miljoner människor i världen inte läsa. De flesta är kvinnor. Att så många saknar utbildning är ett stort problem eftersom det är en av de viktigaste grunderna för både hälsa, jämställdhet och möjligheten att vara med och jobba för ett hållbart samhälle.

Målet till 2030 är att alla barn ska få bra, gratis skolgång. Tyvärr är det många barn som hoppar av skolan i förtid; fattigdom, graviditet eller missbruk är några av orsakerna. I flera av IOGT-NTO-rörelsens projekt i världen stärker vi unga så att de kan ta studenten. Det är en viktig början på en bra framtid.

Tips!

Lär dig engelska – eller lär ut engelska!

Att tala bra engelska är en jättebra kunskap att ha i vår värld. Om du känner att du skulle behöva lära dig lite bättre engelska, plugga lite mer. Om du redan är bra, hjälpa andra att lära sig.

Donera gamla böcker!

Ett enkelt sätt att öka kunskap hos en annan människa är att skänka gamla böcker. Kolla med alla i din klass de har böcker som de vill skänka till några som behöver dem.

Öka kunskapen om Globala målen!

Förändring börjar med kunskap. Genom att fler människor får kunskap om hållbar utveckling så kan fler vara med och göra världen bättre.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Henri Gylander, född 1979, arbetar brett med serier och illustration. För tillfället medverkar han främst i tidningar som KP, LasseMajas detektivbyrå och Scout. Hans serieböcker har under senaste tio åren getts ut i Sverige, Finland och Danmark. Senast bokaktuell var han med grafiska romanen Mot toppen – Armand Duplantis (Bokförlaget Hedvig 2020). Utöver tecknandet jobbar han sedan många år tillbaka som grundskollärare.

Berätta om din tolkning

Utbildning utgör grunden för det mesta som en civiliserad människa värderar högt – demokrati, fred, välfärd, jämställdhet. Att närmare en miljard människor i världen trots det inte kan läsa och skriva 2021 kan därmed bara betraktas som ett misslyckande hos mänskligheten. Synen på att flickor inte behöver eller bör tillägna sig kunskaper i någon bred bemärkelse är en envis kvarleva från en mestadels svunnen patriarkal värld. Även synen på kunskap som något statiskt överförbart tillhör tack och lov allt mer det förflutna. Vi vet idag att kunskap är någonting organiskt, någonting oändligt mångfacetterat, och om man så vill – någonting sagolikt spännande.