Mål 2 – Ingen hunger

Hunger är det som flest människor i världen dör av. Idag lever ungefär 821 miljoner människor i hunger. Brist på mat är en katastrof, både för den som drabbas av det och för samhällets möjlighet att utvecklas. Det som kan lösa bristen på mat är framförallt ett hållbart jordbruk och en rättvisare fördelning av den mat som finns.

I många familjer går inkomsten till alkohol och droger istället för mat på bordet, utbildning eller hälsovård. Och det är en ond cirkel, människor som lever i fattigdom har ökad risk att hamna i missbruk, som i sin tur minskar möjligheten att ta sig ur fattigdom. Det gör att insatser mot missbruk också är effektiva för att minska fattigdom. IOGT-NTO-rörelsen stödjer insatser i 14 länder.

Tips!

Lär dig att laga mat!

Genom att lära dig att laga mat kan du se till att du själv (och kanske folk runt omkring dig) får i sig god, näringsrik och hälsosam mat.

Släng inte bort mat!

Om du har frukt eller någon annan mat som du inte vill äta, släng den inte! Ge den istället till någon som behöver den.

Spela Free Rice varje dag!

En enkel sak du kan göra för att motverka hunger är att spela FN:s frågespel Free Rice. När du svarar rätt på en fråga skänks 10 riskorn till en familj som behöver mat.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Henrik Jonsson, född 1986 i Vänersborg, är en svensk serietecknare och illustratör. Jonsson har bland annat tecknat serier i serietidningarna Batman och Suicide Squad för amerikanska DC Comics och Fantomen för Egmonts svenska utgivning. Jonsson har studerat på The Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art. Illustrerar bl.a. PAX-serien.

Berätta om din tolkning

Mat är kroppens bränsle. Tyvärr har inte alla samma tillgång till den. Och i en värld där klimatkrisen förvärras kan vi alla behöva hitta alternativ till var vi får den ifrån.