Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fred gör det möjligt för länder och samhällen att utvecklas. Om det pågår krig innebär det inte bara lidande för människorna – det är också dåligt både för landets ekonomi och för miljön. Där det är krig är det svårare för folket att ta sig ur fattigdom. Om alla är lika inför lagen och har lika rättigheter så ökar chansen till fred i samhället.

Fredliga samhällen och frihet från våld är både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Tyvärr är världen långt ifrån där. Varje år dör ca 90,000 personer till följd av alkohol och drogrelaterat våld. Att alkoholpolicys blir striktare är ett effektivt verktyg för att vi ska kunna uppnå målet för fredliga och inkluderande samhällen.

Men alkoholindustrin lägger stor kraft och mycket pengar på att göra lagarna så milda som möjligt. Det finns flera exempel där industrin misstänkts för att ha mutat politiker att rösta emot lagförslag om att reglera marknaden. Alla krafter behövs för att få till en fredlig framtid. På längre sikt måste vi jobba med att sprida kunskap, utmana normer som begränsar människors fri- och rättigheter. Vi i IOGT-NTO-rörelsen vill bidra med den kunskap som vi har.

Barn som inte har en otrygg uppväxt, kanske med missbruk eller våld i familjen har mycket större risk att själv hamna i problem när han eller hon blir vuxen. Därför är det viktigt att alla barn har en trygg vuxen som stöd. Det är något som IOGT-NTO-rörelsen arbetar mycket för.

Tips!

Håll koll på dina rättigheter!

Gå ihop med ett gäng kompisar och läs på om era medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Om ni upplever att era rättigheter kränks, säg ifrån!

Gör din röst hörd!

Ta tillvara på din rätt att rösta. Tillsammans kan vi kräva fredliga, demokratiska och rättvisa samhällen där alla respekteras.

Se till att din skola är inkluderande!

Behandlar din skola alla på ett rättvist sätt? Om inte, lyft de problem som finns och vad som behöver förbättras med klasskompisar, lärare eller rektor.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Märta Zetterfalk är 10 år och medlem i Junis Tussilago Östersund.

 

Berätta om din tolkning

Jag har målat en bild på jorden som är glad för att det är fred. Fred för mig betyder att alla är snälla mot varandra och att man känner sig trygg.