Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs? Att människan köper och konsumerar för mycket är ett stort problem. För att klimatet, miljön och vi människor ska må bra måste vi både ändra på hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt vi tillverkar saker. Just nu använder vi mer resurser än vår planet klarar av.

Visste du att spannmål är ett av de mest livsnödvändiga födoämnen vi har? Det mättar stora delar av världen, både människor och djur men mycket av det går åt till att framställa alkohol (vete till vodka, malt till whiskey och öl, råg till bourbon och ris till sake), vilket gör alkohol till ett hinder för att uppnå mer hållbar konsumtion och produktion.

Utöver råvarorna går det åt en hel del energi för alkoholframställning. Det tycker inte vi är en hållbar användning av våra natrurresurser.

I en framtid där vatten spås att bli en allt större bristvara är det viktigt att det används för det allra mest nödvändiga. Vissa ”lyxvaror” kanske måste välja bort. Vad tänker du att man kan välja bort?

Tips!

Stäng av!

Släck ljuset och stäng av alla elprylar när du inte använder dem.

Släng inte mat!

Visste du att mellan 20–50 % av all mat vi köper slängs? Planera matinköpen med din familj och köp inte mat i onödan.

Börja källsortera!

Varje svensk slänger ungefär 500 kg soppor om året. Genom att källsortera kan vi återanvända råvaror och spara på jordens resurser.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Fabian Göranson (född 1978) är en etablerad serieskapare och illustratör med böcker som Gaskriget, Kirurgi, Inferno och Martilo i bagaget. På Galago släppte han den hyllade Drömmen om Europa(2018),en tecknad reseskildring av en kontinent med alldeles för lite framtidstro och på tok för mycket historia. Våren 2021 utkommer Galagos första barnböcker: Den lilla häxan och De tre paddorna i bokserien Hokus pokus. Signerade Fabian Göranson!

Berätta om din tolkning

”Två råttor har en romantisk middag på en soptipp, där de delar på ett saftigt äppelskrutt. En kackerlacka spejar ner mot dem, med en gammal docka som utkikstorn. En tusenfoting krälar genom en gammal känga och resterna av en böckling stirrar tomt ut i luften. Det kan vara så vackert med sopor. Synd att slänga bort dem.”