Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i städer och antalet bara ökar. Växande stä- der kan vara bra för ekonomin, men det kan också leda till påfrestningar på ekosystemet. När städer växer är det viktigt att tänka på miljön när man bygger nya hus och planerar för att staden ska fungera. Till exempel måste teknik, transporter och återvinning fungera när man blir fler.

Idag bor 50% av världens befolkning i städer och den siffran väntas bara öka de kommande åren. Målet är att det ska vara tryggt för alla medborgare att bo i städer och tätbebyggelser. Många, speciellt unga och kvinnor upplever att alkohol och droger gör staden otrygg. Ändå är det främst unga män som råkar ut för flest alkoholrelaterade olyckor och allvarligt våld. Har du någonsin känt dig otrygg på exempelvis på en bargata?

Varje år dör ca 90,000 personer i världen av alkoholrelaterat våld. Ju tidigare barerna stänger, desto mindre våld visar undersökningar. Vilka fler saker än att stänga barerna tidigare tänker du man kan göra för att staden ska kännas trygg för alla?

Tips!

Öka beredskapen!

Uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof.

Lika tillgång för alla!

Är offentliga platser och kollektivtrafiken tillgänglig och säker för alla i ditt samhälle? Om inte, skriv till lokala politiker och uppmärksamma dem om problemet.

Återvinn allt du kan!

När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden. Hållbar sophantering förbättrar miljön i ditt närområde.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Vem är du?

Ulrika Linder (f. 1984) är konstnär och arbetar på återvinningscentraler i Örebro kommun. På Instagram är hon känd under namnet Diskbänkstecknaren där hon tecknar ögonblicksbilder från ett kaosartat liv som knegande småbarnsförälder. I linje med sitt jobb med återvinning tecknar hon oftast på gamla fönsterkuvert, broschyrer eller vad som helst som finns till hands. Ulrika Linder har en magisterexamen i fri konst från Valand.

Berätta om din tolkning

Det är svårt att närma sig ett motiv om framtiden utan att börja tänka på den som antingen en utopi eller en dystopi. Jag ville ta fram en positiv, men ändå någorlunda realistisk (nåja) vision. En där vi blivit självförsörjande och cirkulära, men ändå utifrån att man kanske jobbar med och utvecklar det man redan har, som att låta äldre hus stå kvar och bygga växthus på taket och se till att plantera massor av träd, samtidigt som man så klart bygger coola nya grejer. Jag snöade in på hydroponisk odling med ätbar fisk, småskalig biogasframställning, självkörande fordon och skogs-höghus.

Jag vill även tänka på framtidens stad som inkluderande och kollektiv, att vi en gång för alla reformerat den destruktiva och diskriminerande bostadsmarknaden och möjliggjort för olika former av boende, som inte styrs av ekonomiska intressen och rasism. Jag ser en gratis kollektivtrafik, stora solenergiprojekt och odling på alla ställen möjliga. Dessutom vore det väldigt roligt att kunna flyga med sin bil.